Hướng dẫn nhúng file dữ liệu (import dữ liệu)

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác nhúng dữ liệu (import) của mình vào Power BI Desktop.

Để tạo được biểu đồ dữ liệu, trước hết các bạn cần có thông tin dữ liệu nguồn. Power BI hiện tại đã hỗ trợ rất đa dạng nguồn dữ liệu đầu vào, từ dữ liệu đơn lẻ: excel, csv,.. đến các nguồn dữ liệu lớn: Oracle, SAP, AWS,… Trong bài này tôi sẽ tập trung vào khai thác dữ liệu đơn giản trước.

Các bước thực hiện:

Bạn click chọn Get data như hình trên.

Tùy theo file dữ liệu bạn có là gì, bạn sẽ chọn loại nào để import cho đúng. Trong bài này tôi dùng file dữ liệu của mình là excel, do đó tôi click chọn All, sau đó tôi chọn Excel và nhấn nút Connect.

Hoặc các bạn có thể sử dung thanh công cụ Home, chọn Get Data như hình trên và chọn kiểu file dữ liệu bạn có.

Chọn đường dẫn chứa dữ liệu của bạn, sau đó Open.

Sau khi file dữ liệu được up lên, toàn bộ thông tin của các sheet trong file sẽ hiện lên và bạn click chọn sheet cần thể hiện dữ liệu. Nếu bạn muốn chỉnh sửa kiểu dữ liệu cho 1 cột nào đó trong bảng dữ liệu, bạn chọn Edit, hoặc bạn sẽ không thay đổi gì cho bảng dữ liệu của mình thì bạn chỉ cần nhấn nút Load.

Dữ liệu sau khi up lên sẽ hiện trong FIELDS như trên.

Để xem dữ liệu của bảng, chọn biểu tượng table Data như hình. Sau đó bạn chọn bảng cần xem.

Dữ liệu của bảng Sale

Dữ liệu của bảng Sản Phẩm

Như vậy tôi đã hướng dẫn hoàn tất việc import dữ liệu vào Power BI Desktop. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *