Hướng dẫn sử dụng Area Chart

Chào các bạn, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu chart thứ 8: Area chart. Chúng ta cùng xem cách tạo và sử dụng nha:

Bước 1: Chuẩn bị file dữ liệu, load dữ liệu và Power BI Desktop.

Bước 2: Chọn biểu tượng 

Bước 3: Kéo thả các giá trị cần thể hiện vào các thuộc tính

Axis: Năm .

Value: Doanh thu.

+Legend: tôi chọn Nhóm sản phẩm vì tôi muốn biết doanh thu của từng nhóm sản phẩm theo Năm, nếu bạn muốn biết doanh thu của từng Nhà cung cấp thì bạn kéo thả giá trị cột Nhà cung cấp vào đây, và tôi được kết quả như hình bên dưới. Và bạn cũng nên nhớ: giống với Line chart thì Area chart sử dụng thuộc tính này khá thường xuyên nhé, và nó rất hữu dụng, tạo hiệu ứng cũng đẹp mắt, nhìn như những dãy núi nhiều sắc màu, cho bài báo cáo của bạn thêm sắc thái mới:

 

Nếu tôi kéo thả Nhà cung cấp vào thuộc tính Legend:

Nếu tôi không sử dụng thuộc tính Legend thì tôi sẽ có hình dạng chart này như sau:

Bài của tôi đến đây kết thúc, hẹn các bạn ở bài tiếp theo. Chúc bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *