MS đã ra mắt PowerApps custom visual trên Power BI

PowerApps được biết đến như bộ công cụ tạo ra các ứng dụng chạy trên đa nền tảng Mobile, với PowerApps bạn sẽ giúp bạn quản trị tập trung các ứng dụng trong Doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Để mở rộng khả năng cộng tác giữa các ứng dụng, hiện tại MS đã ra mắt PowerApps custom visual trên Power BI. Từ đây chúng ta có thể linh hoạt khai thác các điểm mạnh của bộ ba: Power BI – PowerApps – Flow tốt hơn.

Có 2 cách để sử dụng PowerApps như sau:

– Tải trực tiếp từ AppSource

– Import ngay từ Power BI

Thông tin tổng quan về PowerApps:

 

Sau khi import, PowerApps sẽ xuất hiện như các custom visual khác:

Từ đây bạn có thể gọi khởi tạo PowerApps mới hoặc khai thác Power BI trên 1 ứng dụng đã có sẵn:

Kết quả bạn có thể tạo ra các báo cáo tích hợp sau:

Lưu ý: do đây mới chỉ là bạn Preview nên sẽ có một số hạn chế sau:

– Chưa hỗ trợ Power BI Mobile app

– Chưa hỗ trợ chức năng lọc dữ liệu và ghi dữ liệu trở lại vào bảng report

– Hiện tại chỉ tương thích tốt trên MS Edge & Chrome

– Nên sử dụng trên các apps mới hỗ trợ khả năng tương thích

– Mới hỗ trợ cập nhật dữ liệu thông qua Power BI service

 

dataMAKER sẽ có bài mô tả chi tiết hơn về custom visual này trong bài sau.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *