Treemap trong Power BI Desktop

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Treemap của Power BI Desktop. Loại chart này tạo nên những phân vùng màu hình chữ nhật trong khá lạ mắt

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị file và upload dữ liệu vào Power BI Desktop.

Bước 2: Click chọn Treemap trong Visualizations:

Trong chart này chúng ta sẽ gặp lại thuộc tính Color saturation và làm quen thuộc tính mới Group.

Bước 3: Kéo thả Sản phẩm vào thuộc tính Details và Doanh thu vào Values:

Tôi sẽ kéo thả thêm Nhóm sản phẩm vào thuộc tính Group. Lúc này Group thể hiện giống như thuộc tính Legend: phân vùng nhóm sản phẩm, trong từng nhóm sẽ khoanh vùng doanh thu của từng loại sản phẩm, và độ to nhỏ của từng phân vùng cho chúng ta biết doanh thu cao – thấp của từng sản phẩm.

Bây giờ chúng ta cùng thực hiện với thuộc tính Color saturation cho Nhóm sản phẩm

Và dưới đây là Color saturation cho Sản phẩm

1 điều tôi cần lưu ý với các bạn là Color Saturation chỉ thể hiện cho thuộc tính Group chứ không thể hiện cho thuộc tính Details do đó khi bạn sử dụng thuộc tính Details bạn sẽ không thể dùng thuộc tính Color Saturation.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *