Hướng dẫn sử dụng Pie chart trong Power BI Desktop

Mỗi ngày qua chúng ta đã cùng dùng Power BI Desktop để tạo nên các chart cho báo cáo của mình không bị khô khan, rối mắt bởi những con số nhé! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm tòi 1 loại chart khá quen thuộc mà chúng ta vốn hay dùng trong Excel rồi, tuy nhiên với Power BI Desktop sẽ có phần khác biệt và tên gọi của loại chart này là Pie chart:

Nào cùng bắt đầu tạo chart thôi:

Bước 1: Chuẩn bị file dữ liệu, upload vào chương trình.

Bước 2: Click chọn biểu tượng  để được như hình sau:

Bước 3: kéo thả giá trị cần thể hiện vào các thuộc tính

+ Detail chart: tôi cho Sản phẩm vào.

+ Values: tôi cho Doanh thu vào.

Và trước mắt với 2 thuộc tính trên tôi có Doanh thu từng sản phẩm như sau:

Hoặc tôi không cho Sản phẩm vào thuộc tính Details mà tôi cho Nhóm sản phẩm vào thì tôi sẽ được chart như hình sau:

Quay lại với hình trên Doanh thu từng sản phẩm: Tôi cho Nhóm sản phẩm vào thuộc tính legend.

Như vậy với hình trên ta vừa có thể biết được từng nhóm sản phẩm gồm có các sản phẩm nào và doanh thu của từng sản phẩm ra sao.

Loại chart này rất dễ thực hiện phải không nào?! Vậy chúc các bạn thành công nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *