Đánh giá mới nhất của Gartner về Power BI – tháng 02 năm 2018.

Gartner vừa chính thức công bố danh sách đánh giá về sản phẩm của các hãng công nghệ trong lĩnh vực Analytics and Business Intelligence Platforms. Đặc biệt, Microsoft đã giành được sự công nhận này trong 11 năm liên tiếp.

Xem biểu đồ sau có thể dễ dàng nhận thấy Microsoft có vị trí tốt nhất trong nhóm Leader, điều này càng cho thấy mảng BI nói chung và Power BI nói riêng đã thực sự giúp ích cho doanh nghiệp trong công tác quản lý, khai thác dữ liệu hiệu quả thế nào.

Các bạn tham khảo chi tiết báo cáo này tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *