Hướng dẫn dùng Dot Plot Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Dot Plot Chart trong Power BI Desktop. Dot Plot Chart thể hiện giá trị theo dạng cột chấm.

Tôi có data về danh sách số khách tham quan du lịch như sau:

Dot Plot Chart là chart không có sẵn, bạn cần thêm nó vào từ “marketplace”. Để thêm vào bạn làm các bước sau:

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Dot Plot chart rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi tìm kiếm hiển thị lên “Dot Plot chart” bạn tiến hành thêm chart này vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Dot Plot Chart vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Dot Plot Chart này nhé. Tại đây chúng ta có 2 thuộc tính là Category và Values. Tại 2 thuộc tính trên bạn kéo thả như hình bên dưới.

Bạn được kết quả như sau :

Theo như hình trên hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo hoàn thành việc tạo một Dot Plot Chart.

Bạn có thể đổi màu mặc định, kích thước của chấm trong chart theo hướng dẫn sau :

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Hãy chia sẽ cho ai cần nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *