Hướng dẫn dùng Chiclet Slicer Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Chiclet Slicer Chart trong Power BI Desktop. Chiclet Slicer Chart có tính năng tương tư như một Slicer, tuy nhiên ngoài lọc kí tự còn hỗ trợ thêm hình ảnh.

Tôi có data các trang mạng xã hội sau:

Chiclet Slicer Chart là chart không có sẵn, bạn cần thêm nó vào từ “marketplace”. Để thêm vào bạn làm các bước sau:

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Chiclet Slicer rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi tìm kiếm hiển thị lên “Chiclet Slicer ” bạn tiến hành thêm chart này vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Chiclet Slicer Chart vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Chiclet Slicer Chart này nhé. Tại đây chúng ta có 3 thuộc tính là Category,Values. Image. Tại các thuộc tính trên bạn kéo thả như hình bên dưới.

Bạn được kết quả như sau :

Theo như hình trên, hẳn các bạn cũng thấy tôi đã hoàn thành việc tạo một Chiclet Slicer Chart.

Bạn có thể đổi số lượng dòng, cột hiện thị theo hướng dẫn sau :

Cho phép chọn nhiều :

Tự chọn/ không cho bỏ trống:

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Hãy chia sẽ cho ai cần nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *