Hướng dẫn sử dụng Aster Plot Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Aster Plot trong Power BI Desktop. Aster Plot là sự kết hợp Donut chartPie Chart . Thích hợp biểu thị số lượng và tổng giá trị, cho từng loại

Tôi có data như sau:

Aster Plot là chart không có sẵn, bạn cần thêm nó vào từ “marketplace”. Để thêm vào bạn làm các bước sau:

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Aster Plot rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi tìm kiếm hiển thị lên “Aster Plot” bạn tiến hành thêm chart này vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Aster Plot vào như hình sau:

Sau khi nhấn chọn bạn nhận được ảnh biểu đồ không có dữ liệu như sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Aster Plot này nhé. Tại đây chúng ta có 2 thuộc tính là Category Y Axis. Tại các thuộc tính trên bạn kéo thả như hình bên dưới.

Bạn được kết quả như sau:

Theo như hình trên, hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo hoàn thành việc tạo một Aster Plot.

Để thay đổi màu sắc:

Để tạo viền cho vùng giá trị:

Hiện giá trị xung quanh như Pie Chart

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Hãy chia sẽ cho ai cần nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *