Hướng dẫn tùy biến trang Power BI Home

Trang Home trên Power BI được giới thiệu vào tháng 09/2018, mục đích giúp người sử dụng truy cập nhanh được các report, dashboard hay dùng hoặc được đánh dấu bookmark. Tuy nhiên, tính năng này chỉ dừng lại như vậy và không cho phép người dùng tùy chỉnh lại nội dung cần thể hiện.

Cuối tháng 2 vừa rồi, Power BI đã cho phép chúng ta tùy biến phần này. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa lên các report, dashboard hay thậm chí là các apps. Việc cho phép bổ sung thêm thông tin snapshots hay description cụ thể giúp người dùng có thêm thông tin cần thiết trước khi tương tác.

Vì đây là tính năng mới nên bạn phải kích hoạt trước khi sử dụng bằng cách bật Featured content trong phần Admin Portal như hình sau:

Thử nghiệm với Dashboard: Mở một dashboard cụ thể và bổ sung các thông tin trong khung tô đỏ như sau

Ví dụ, dataMAKER bổ sung thông tin như sau:

Chúng ta thực hiện tương tự như vậy trên Report:

Tiếp tục là Apps:

Kết quả, chúng ta đã có 1 trang Home mới như sau:

Dĩ nhiên, với quyền quản trị thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các thay đổi trên trong phần Admin Portal – Featured content:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *