Hướng dẫn sử dụng hàm TREATAS() để tạo mối quan hệ ảo trong Power BI

Xin chào các bạn, trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DAX

Read more