[DAX] DATESINPERIOD với DATESBETWEEN có sự khác biệt gì???

Như các bạn đã biết, có rất nhiều hàm thời gian thông minh trong DAX, mỗi hàm đều có những

Read more

Ứng dụng Power BI mới cho Microsoft Teams trong bản cập nhật tháng 10 (Preview)

 Ứng dụng Power BI mới cho phép người dùng nhanh chóng khám phá, tìm kiếm và thảo luận dữ liệu

Read more