30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tổng quan về DAX trong Power BI

Khi làm quen với Power BI, các bạn sẽ nghe nói nhiều về các hàm DAX, việc nắm vững DAX sẽ giúp bạn xây dựng & kiểm soát rất tốt các trường dữ liệu trước khi tiến hành tạo các báo cáo.

Vậy DAX là gì? Dùng làm gì & dùng như thế nào? Có sự khác biệt gì với hàm trong Excel,..

Từ các câu hỏi đấy, dataMAKER tổng hợp lại thành những câu trả lời ngắn gọn sau. Hy vọng sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về bộ hàm hữu ích này.

1. DAX là gì?

Cơ bản DAX là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được sử dụng trong công thức hoặc biểu thức để tính và trả về một hoặc nhiều giá trị. Hiểu theo cách đơn giản hơn, DAX giúp tạo thông tin mới từ dữ liệu đã có trong data model của bạn.

2. Tại sao DAX lại quan trọng đến như vậy?

Bộ hàm DAX rất đa dạng, từ những hàm tính toán cơ bản đến những hàm hỗ trợ khả năng phân tích giá trị theo thời gian, hỗ trợ tạo dựng các mối liên kết giữa các trường thông tin ở các bảng dữ liệu khác nhau sẽ giúp bạn giải những bài toán đa chiều phức tạp mà đôi khi việc xử lý thông qua các tính năng trên giao diện không thể thực hiện được hay phải sử dụng đến ngôn ngữ M phức tạp không phù hợp cho người dùng không phải là chuyên gia IT.

Khi bạn biết dùng DAX linh hoạt sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bóc tách dữ liệu, tối ưu hiệu suất hệ thống – nên dùng DAX cho measure hay Calculated Column (những bài sau tôi sẽ phân tích sâu hơn về cách tính toán hiệu suất khi tạo hàm DAX).

Tóm lại, nếu đã dùng Power BI thì bạn phải học – hiểu về DAX.

Lợi thế rất lớn cho các bạn đã thành thục các hàm trong Excel, đây là cầu nối rất tốt để có thể tiếp cận DAX.

3. Vậy DAX trong Power BI có khác gì với các hàm trong Excel?

Thư viện hàm DAX dựa trên thư viện hàm Excel, nhưng những thư viện này có nhiều điểm khác biệt. Phần này tóm tắt những điểm khác biệt và tương đồng giữa các hàm Excel và các hàm DAX.

– Nhiều hàm DAX có cùng tên và cùng hành vi chung với các hàm Excel nhưng đã được chỉnh sửa để nhận những kiểu dữ liệu đầu vào khác, và trong một số trường hợp, có thể trả về kiểu dữ liệu khác. Nhìn chung, bạn sẽ không dùng được hàm DAX trong công thức Excel hoặc không dùng được công thức Excel trong Power Pivot nếu không thực hiện một vài chỉnh sửa.

– Các hàm DAX không bao giờ lấy tham chiếu ô hoặc phạm vi làm tham chiếu, mà thay vào đó các hàm DAX lấy cột hoặc bảng làm tham chiếu.

– Hàm ngày và thời gian trong DAX trả về kiểu dữ liệu datetime. Ngược lại, các hàm ngày và thời gian trong Excel trả về một số nguyên biểu thị cho ngày dưới dạng số sê-ri.

– Nhiều hàm DAX mới trả về một bảng chứa các giá trị hoặc thực hiện các phép tính dựa trên dữ liệu đầu vào là một bảng chứa các giá trị. Ngược lại, Excel không có hàm nào trả về bảng, nhưng một số hàm có thể hoạt động với các mảng. Khả năng dễ dàng tham chiếu đến các cột và bảng hoàn tất là một tính năng mới trong Power Pivot.

– DAX cung cấp các hàm tra cứu mới, tương tự như các hàm tra cứu mảng và véc-tơ trong Excel. Tuy nhiên, các hàm DAX đòi hỏi phải thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.

– Dữ liệu trong một cột được dự kiến là sẽ luôn có cùng một kiểu dữ liệu. Nếu dữ liệu không cùng một kiểu, thì DAX sẽ thay đổi toàn bộ cột thành kiểu dữ liệu có thể chứa đựng tốt nhất tất cả các giá trị.

4. Muốn tìm hiểu DAX tôi phải bắt đầu từ đâu?

Để viết 1 hàm DAX bạn cần tìm hiểu về ý nghĩa, cú pháp, cách khai báo toán tử trong cú pháp để cho ra kết quả với ngữ cảnh. Ở bài này dataMAKER sẽ không đi theo lối mòn liệt kê tất cả các hàm, cú pháp một cách cứng nhắc. Cách tiếp cận này chỉ làm cho bạn cảm thấy sự khô khan, cứng nhắc trong cách viết hàm DAX. Trong những bài sau, dataMAKER sẽ đi theo hướng viết DAX trong một ngữ cảnh thực tế để từ đó bạn dễ hình dung và áp dụng vào data model của mình.

One thought on “Tổng quan về DAX trong Power BI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *