30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tìm hiểu và thử nghiệm Power BI Gateway

Power BI Gateway hay còn gọi là Data Gateway là thành phần không thể thiếu khi xây dựng các data model vừa & lớn, đòi hỏi sự tương tác & đồng bộ dữ liệu định kỳ với các data source như: Oracle, SAP Hana, AWS,…

Trong bài trước, dataMAKER có nói về việc cập nhật dữ liệu tương ứng với 3 bản Power BI như sau:

  • Bản Free chỉ cập nhật tối đa 1 lần/ ngày;
  • Bản Pro là 8 lần/ngày;
  • Còn với bản Premium lên tới 48 lần/ngày – tối thiểu 30 phút/lần.

(Tham khảo thông tin này tại đây)

Việc cập nhật dữ liệu trên sẽ được thực hiện thông qua Data Gateway, hiện tại có 2 chế độ như sau:

– On-premises data gateway: bản này cho phép người dùng tận dụng chia sẻ gateway với nhau, ngoài ra còn cho phép kết hợp với các ứng dụng mới như: PowerApps, Flow. Lưu ý: chỉ bản này mới cho phép chế độ đồng bộ DirectQuery.

– Personal gateway: bản này thì thiên về cá nhân, phục vụ cho việc test thử hay các công tác không đòi hỏi chia sẻ gateway. Bản này cũng không hỗ trợ các ứng dụng mới như bản Onprem.

Cấu hình cần thiết cho Gateway server mà dataMAKER đề xuất như sau:

– 8 Core CPU

– 8 GB Memory

– 64-bit version of Windows 2012 R2 -> thực ra bạn có thể dùng Windows 7 hay bản Windows Server 2008R2 cũng được, tuy nhiên đó là chỉ dành cho môi trường test.

– Link download: https://powerbi.microsoft.com/en-us/gateway/

Một vài lưu ý cần thiết:

– Không dùng máy đang giữ Role Domain Controller để cài gateway

– Luôn cài gateway trên máy luôn ở chế độ ontime 24/7 để tránh ảnh hưởng đến quá trình update data

– Kết nối mạng Internet ổn định

– Nếu bạn nào đã dùng SSAS thì không nên dùng gateway, tuy nhiên bạn có thể thay thế cho SSRS để thiết lập kết nối với SSAS.

Tiến hành cài đặt:

B1: Mở file cài đặt vừa tải về:

B2: Chọn chế độ phù hợp với hệ thống của bạn:

B3: hệ thống sẽ check các thành phần cần thiết cho việc cài đặt:

B4: Xuất hiện cảnh báo mà dataMAKER đã đề cập ở trên:

B5: chọn đường dẫn cài đặt:

B6: khai báo thông tin tài khoản quản lý Gateway:

B7: Chờ một lúc, lưu ý phải đảm bảo kết nối Internet trong suốt quá trình này:

B8: Khai báo thông tin gateway và recovery key – thông tin này rất quan trọng rất cần thiết trong việc phục hồi gateway khi server gặp sự cố hay bạn có kế hoạch chuyển đổi hệ thống:

B9: Hoàn tất quá trình cài đặt, bạn để ý sẽ thấy Gateway account được dùng dưới dạng NT Service:

Lúc này bạn đã có thể khai báo data source và xác thực thông qua gateway này.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *