30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Giới thiệu các kiểu kết nối đến POWER BI

Khi tiến hành lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu, ngoài việc chỉ ra đường dẫn đến Data Source, người dùng cần chọn loại kết nối (Data Connection Types) phù hợp. Tùy vào nguồn dữ liệu như: tập tin CSV, tập tin Excel, SQL Server Database…mà chúng ta sẽ có một hoặc nhiều lựa chọn kết nối tương ứng.

Trong PowerBI hỗ trợ ba loại kết nối:

  • Import.
  • DirectQuery.
  • Live Connection.

Import

Import là loại kết nối thường gặp nhất, đa phần các Data Source đều hỗ trợ phương thức này. Khi chọn cách này, PowerBI sẽ nạp toàn bộ dữ liệu thô từ nguồn dữ liệu vào Power BI Desktop. Thông qua những dữ liệu thô này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các mối quan hệ (mối quan hệ kiểu như trong SQL hoặc Access) giữa các bảng dữ liệu, từ đó chỉnh sửa & lựa chọn những dữ liệu cần thiết và tạo ra báo cáo như mong muốn.

Ví dụ: Để Import dữ liệu từ nguồn dữ liệu SQL Server Database,

Tại Menu Home, chọn Get Data à SQL Server.

Điền vào các thông tin của Source Data (Server, Database name,…). Tại mục Data Connectivity mode, chọn Import.

Nhấn Ok và chờ một lúc để dữ liệu được nạp vào. (Người dùng có thể sẽ được yêu cầu lựa chọn các bảng dữ liệu mong muốn trong quá trình nạp).

Sau khi nạp xong, chúng ta có toàn quyền trong việc tạo các kết nối giữa các bảng dữ liệu xem thông tin của từng bảng dữ liệu và tạo các báo cáo dựa trên dữ liệu đã nạp.

Để thực hiện việc này, người dùng có thể chuyển qua lại giữa ba góc nhìn: Report, DataRelationship theo thanh công cụ như hình dưới (thứ tự từ trên xuống).

DirectQuery

Cách thức lấy dữ liệu phổ biến thứ hai là DirectQuery. Phương thức này không nạp trực tiếp dữ liệu vào mà chỉ thực hiện câu Query lên Data Source để lấy những dữ liệu thật sự cần thiết. Dĩ nhiên, ngôn ngữ Query phải phù hợp với Data Source. Hiện tại, chỉ một số Data Source hỗ trợ phương thức này (danh sách hỗ trợ).

Ví dụ: Để lấy dữ liệu từ nguồn dữ liệu SQL Server Database,

Tại Menu Home, chọn Get Data à SQL Server.

 

Điền vào các thông tin của Source Data (Server, Database name,…). Tại mục Data Connectivity mode, chọn DirectQuery.

Về bản chất, cách thức lấy dữ liệu này chỉ thực hiện những câu Query để lấy dữ liệu lên, nên dữ liệu vẫn còn nằm ở Data Source, đồng thời các mối liên hệ giữa các bảng dữ liệu (nếu có) đều được giữ nguyên như ở Data Source. Vậy nên, chúng ta không có lựa chọn điều chỉnh mối liên hệ ở đây (thiếu mục Relationship so với phương thức Import ở trên).

Live Connection

Phương thức kết nối này mặc định các công đoạn tiền xử lý đã được thực hiện ở Data Source. PowerBI sẽ chỉ đóng vai trò là công cụ tạo các báo cáo. Các lựa chọn Data và Relationship ở đây đều bị mất.

Hiện tại, các Data Source hỗ trợ phương thức này đều dựa trên SQL Server Analysis Service, bao gồm: Multidimensional, Azure Tabular và Tabular on premises.

Ví dụ: chọn Get Data à Analysis Services

Tại mục chọn Connection Type, chọn Connect Live.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *