30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Dùng Power BI tạo báo cáo quản trị Kho hàng hóa

Hiện tại, Power BI là hệ thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp mạnh hai vấn đề: hệ thống tổng hợp dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp quản trị vận hành khai phá dữ liệu để tạo tài sản tri thức.

Để phân biệt sự khác biệt 02 vấn đề trên, có thể giả đặt đặt trên 02 mục tiêu của doanh nghiệp: giảm chi phítăng doanh thu.

Các dạng báo cáo mà Power BI có thể triển khai cho doanh nghiệp.

 

Giảm chi phí

Tăng doanh thu

Quản trị vận hành Báo cáo vận hành

Báo cáo quản trị

Báo cáo phân tích tài chính nội bộ

Tài sản tri thức Báo cáo phân tích khách hàng – khu vực – sản phẩm – thời gian: xác định khách hàng tiềm năng, sản phẩm phù hợp khách hàng tiềm năng, khu vực kinh doanh chính, khu vực tiềm năng.

Báo cáo dự báo: thời điểm mua hàng tiếp theo của khách hàng, sản phẩm mua tiếp theo của khách hàng.

Báo cáo vận hành gồm nhiều bộ phận, trong đó nhu cầu quản trị Hàng hóa (chưa bàn tới vật tư, nguyên vật liệu hoặc thành phẩm) là vấn đề rất quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc:

1. Giảm chi phí vốn tài trợ trữ hàng hóa.

2. Giảm chi phí vận hành hệ thống trữ hàng hóa.

3. Giảm rủi ro phải giảm giá bán do “trôi” hạn sử dụng/thời gian bảo hành.

4. Giảm rủi ro tiêu cực đến chi phí sử dụng vốn do để quên hàng hóa tại kho khách hàng.

 

Trong bài này sẽ trình bày vấn đề Quản trị tồn kho (chức năng cơ bản, chưa đề cập để quản trị tồn dự báo). Những nội dung cơ bản cần trong Quản trị tồn kho gồm:

– Thông tin hàng hóa: số lượng theo mã hàng, hạn sử dụng theo từng đơn vị hàng, vị trí hiện tại của từng đơn vị hàng, phân loại hàng mới 100%, hàng bị trả lại (hàng hư không được bán).

– Tồn: tồn kho hiện tại của từng loại sản phẩm.

– Giá trị: giá nhập thực tế trong tháng, giá trị hàng hóa tại từng kho theo giá nhập thực tế.

– Cảnh báo sản phẩm nào đang tồn dưới mức tối thiểu.

– Cảnh báo hàng hóa nào có hạn sử dụng dưới xxx ngày.

1. Nguồn dữ liệu đầu vào

Chúng ta cần tối thiểu 02 bảng dữ liệu đầu vào như sau (để xây dựng data model thực hiện các chức năng đã nêu trong phần 2):

 • Bảng chứa thông tin các Kho của doanh nghiệp, cụ thể như hình

 • Bảng chứa thông tin nhập xuất hàng hóa của Doanh nghiệp, cụ thể như hình sau:


2. Bảng dữ liệu tạo thêm

Từ bảng dữ liệu trên, để BI Kho có các chức năng như Phần 2, ta cần tạo ra các cột thông tin và kết nối dữ liệu như hình sau:

Các cột dữ liệu cần tạo thêm:

Nhap_Xuat = [So_Nhap] – [So_Xuat]

Hang_Ton_Kho = CALCULATE(SUM(The_Kho[Nhap_Xuat]), FILTER(ALL(Thoi_Gian[Ngay]), Thoi_Gian[Ngay] <= MAX (Thoi_Gian[Ngay])))

ID_Gia_Nhap = [San_Pham]&[Han_Su_Dung]&[Vi_Tri]

ID_Xuat_Hang_Nhap = IF([So_Xuat] <> 0, [ID_Gia_Nhap])

ID_Hang_Nhap = if([So_Nhap] <> 0, [ID_Gia_Nhap])

Gia_Nhap_Hang_Xuat = LOOKUPVALUE (The_Kho[Gia_Nhap], The_Kho[ID_Hang_Nhap], [ID_Xuat_Hang_Nhap])

Gia_Tri_Ton = if([Gia_Nhap] <> 0, [Gia_Nhap]*[So_Nhap],[Gia_Nhap_Hang_Xuat]*[Nhap_Xuat])

Han_Su_Dung_Con_Lai = [Han_Su_Dung] - TODAY()

Canh_Bao_Ton = [Hang_Ton_Kho] - [Ton_Min]

3. Kết quả

Kết quả dạng thô:

Dùng đồ thị dạng table để kiểm tra lại tính chính xác của kết quả trước khi tiến hành chuyển các table thành chart để hiển thị thân thiện, trực quan.

Kết quả đã design:

 

Vậy đã xong phần xây dựng báo cáo Tồn kho bằng BI.

One thought on “Dùng Power BI tạo báo cáo quản trị Kho hàng hóa

 • 10/06/2018 at 10:12 PM
  Permalink

  Làm sao để xây dựng báo cáo quản trị kho hàng hóa hiệu quả bằng Power Bi khi mà có nhiều cửa hàng và thường xuyên luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng với nhau.
  Bạn có thể cho tôi mẫu excel cập nhật dữ liệu lên power Bi và xây dựng mối quan hệ giữa các bảng.
  Thanks

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *