30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Import dữ liệu từ File Excel vào PowerBI

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách nạp một File Excel vào PowerBI và tạo ra một report đơn giản.

Trong ví dụ bài viết, dữ liệu File Excel được sử dụng dữ liệu mẫu: File Financial Sample của Microsoft: Link tải

Để nạp dữ liệu từ File Excel vào, tại Menu File, ta chọn Get Data à Excel. Đối với Data Source là File Excel, PowerBI chỉ có một loại kết nối dữ liệu duy nhất là Import toàn bộ nội dung Data Source vào PowerBI Desktop.

Chọn đến File Excel vừa tải, nhấn Open.

Chọn sheet dữ liệu sẽ sử dụng, nhấn Load và chờ một lát để dữ liệu được nạp vào PowerBI.

Tại thanh công cụ bên trái, chuyển đến mục Data để xem dữ liệu đã được Import vào.

 

Ở ví dụ này, ta sẽ tạo một biểu đồ đơn giản biểu thị Lợi nhuận (Profit) của từng sản phẩm (Product) theo từng tháng (Month Number).

Ta chuyển sang mục Report. Tại thanh công cụ bên phải, ở mục Visualizations, ta chọn Clustered Column Chart. Một chart trống được tạo ra.

Tại mục Fields, ta lần lượt chọn Axis là Month Number, Legend là Product và Value là Profit. PowerBI sẽ tạo ra một biểu đồ tương ứng.

Một điểm thú vị của PowerBi là ta có thể tương tác với Chart vừa tạo. Ta có thể click chuột trái vào từng màu, tương ứng với từng sản phẩm để làm nổi thông tin của chỉ một sản phẩm vừa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *