30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Import dữ liệu từ tập tin CSV vào PowerBI

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải một tập tin CSV vào PowerBI,  và tạo ra một report đơn giản.

Tập tin CSV mẫu: File Financial Sample của Microsoft Link tải

Để import dữ liệu từ File CSV vào, tại Menu File, ta chọn Get Data à Text/CSV . Đối với Data Source là File CSV, PowerBI chỉ có một loại kết nối dữ liệu duy nhất là Import toàn bộ nội dung Data Source vào PowerBI Desktop

Chọn đến File CSV vừa tải, nhấn Open.

Tại mục File Origin Delimiter, chọn bộ gõ tương ứng và kí tự phân cách tương ứng với File CSV vừa chọn. Sau đó, nhấn Load và chờ một lát để dữ liệu được nạp vào PowerBI.

Tại thanh công cụ bên trái, chuyển đến mục Data để xem dữ liệu đã được Import vào.

Ở ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một biểu đồ tròn đơn giản biểu thị Số lượng sản phẩm bán ra (Unit Sold) theo từng tháng (Month Name).

Chuyển sang mục Report, tại thanh công cụ bên phải, mục Visualizations, chọn Pie Chart

Tại mục Fields, ta lần lượt chọn LegendMonth NameValuesUnit Sold

Done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *