Import dữ liệu từ tập tin CSV vào PowerBI

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải một tập tin CSV vào PowerBI,  và tạo ra một report đơn giản.

Tập tin CSV mẫu: File Financial Sample của Microsoft Link tải

Để import dữ liệu từ File CSV vào, tại Menu File, ta chọn Get Data à Text/CSV . Đối với Data Source là File CSV, PowerBI chỉ có một loại kết nối dữ liệu duy nhất là Import toàn bộ nội dung Data Source vào PowerBI Desktop

Chọn đến File CSV vừa tải, nhấn Open.

Tại mục File Origin Delimiter, chọn bộ gõ tương ứng và kí tự phân cách tương ứng với File CSV vừa chọn. Sau đó, nhấn Load và chờ một lát để dữ liệu được nạp vào PowerBI.

Tại thanh công cụ bên trái, chuyển đến mục Data để xem dữ liệu đã được Import vào.

Ở ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một biểu đồ tròn đơn giản biểu thị Số lượng sản phẩm bán ra (Unit Sold) theo từng tháng (Month Name).

Chuyển sang mục Report, tại thanh công cụ bên phải, mục Visualizations, chọn Pie Chart

Tại mục Fields, ta lần lượt chọn LegendMonth NameValuesUnit Sold

Done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *