30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Sử dụng “&” để nối 2 cột có kiểu ký tự Text

Khi các bạn có 2 cột dữ liệu kiểu Text, bạn muốn kết hợp 2 cột này thành 1 cột duy nhất, bạn sẽ phải làm sao?! Hôm nay dataMAKER sẽ giới thiệu bạn cách thức thực hiện.

Cú pháp:

NewColumn = TableName[ColumnName] & TableName[ColumnName2]

Tham số:

NewColumn : Tên column mới bạn muốn tạo

TableName[ColumnName]: tên cột và tên bảng có chứa cột bạn muốn kết hợp.

Giá trị trả về: 1 cột mới có định dạng kiểu Text

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn cần mở bảng data của mình như hình sau:

Bạn chọn bảng có chứa 2 cột dữ liệu bạn muốn kết hợp, sau đó click chọn vào Data như hình dưới đây:

Bạn nhớ kiểm tra kiểu dữ liệu của 2 cột bạn muốn kết hợp đã là dạng Text chưa nhé, nếu chưa bạn cần thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu. Nếu bạn chưa biết thủ thuật này, bạn có thể tham khảo link sau: http://datamaker.vn/2017/11/10/thay-doi-kieu-du-lieu-va-ten-cot-trong-power-bi/

Sau khi chuyển đổi, bạn vào bảng cần tạo column mới, click chuột phải chọn New column như hình sau:

Bạn sẽ nhận được phần thông tin để viết hàm vào như sau:

Tôi sẽ viết theo cú pháp như trên vào Power BI Desktop như sau:

Và sau đây là kết quả tôi đạt được:

Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kế tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *