30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Drill-Down Donut Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Drill Down Donut chart trong Power BI Desktop. Drill Down Donut chart sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu phân loại trong biểu đồ truy vấn ngược tương tác.

Trong ví dụ này tôi muốn xem phân cấp sản phẩm theo quốc gia, tôi sẽ bắt đầu bằng một biểu đồ cột cơ bản, biểu đồ cột cơ bản ở đây chỉ là để hiển thị cách mà bạn có thể tương tác với Drill Down Donut chart. Để xem được sự tương tác của chúng nên tôi sẽ tiến hành thực hiện.

Trong biểu đồ cột cơ bản ở đây chúng ta sẽ đi nhìn vào tổng doanh số theo quốc gia, bạn nên tăng kích thước của biểu đồ lên một chút để có thể dễ dàng quan sát. Để thấy được sự tương tác giữa hai biểu đồ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về chart mà tôi đã giới thiệu với bạn ở đầu bài.

Bạn vào Visualization chọn vào 3 dấu chấm như hình sau:

Tiếp theo có các sự lựa chọn sẽ mở ra, bạn tiến hành chọn import from marketplace để tìm kiếm chart mà mình cần.

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Donut chart rồi tiến hành tiềm kiếm, sau khi Drill Down Donut chart hiển thị lên bạn tiến hành thêm chart vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Drill Down Donut chart vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Drill Down Donut chart này nhé. Và trong 1 page ta có thể tạo được nhiều Drill Down Donut chart. Tại đây chúng ta có 2 thuộc tính là category và values . Tại thuộc tính Values tôi sẽ kéo thả thông tin totalSales vào thuộc tính này, còn lại thuộc tính category tôi sẽ lần lượt kéo thả các thông tin như: category, Subcategory và product vào bạn sẽ nhận được kết quả như hình bên dưới:

Theo như hình trên hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo hoàn thành việc tạo một Drill Down Donut chart. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn 1 phần nhất định thì bạn chỉ cần nhấp vào 1 phần trong biểu đồ bạn sẽ thấy được rằng nó thực sự đã tương tác với biểu đồ cột bên phải.

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Share if you liked it below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *