Hướng dẫn sử dụng Sunburst Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Sunburst trong Power BI Desktop. Cũng giống với Donut chart nhưng Sunburst cho phép bạn hiển thị nhiều cấp độ cùng một lúc, thích hợp khi trình bày dữ liệu phân cấp.

Tôi có data như sau:

Sunburst là chart không có sẵn, bạn cần thêm nó vào từ “marketplace”. Để thêm vào bạn làm các bước sau:

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Sunburst rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi tìm kiếm hiển thị lên “Sunburst” bạn tiến hành thêm chart này vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Sunburst vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Bây giờ, đến phần chọn dữ liệu dùng vào Sunburst này nhé. Tại đây chúng ta có 2 thuộc tính là Group, Values. Tại các thuộc tính trên bạn kéo thả như hình bên dưới.

Bạn được kết quả như sau:

Theo như hình trên, hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo hoàn thành việc tạo một Sunburst.

Để thay đổi màu sắc các vùng:

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Hãy chia sẽ cho ai cần nhé.

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Sunburst Chart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *