30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Data Lineage là gì?

Trong quá trình thực hiện, quản lý cũng như phát triển các báo cáo thì việc hiểu được luồng dữ liệu từ nguồn dữ liệu đến đích có thể là một thách thức. Thách thức thậm chí còn lớn hơn nếu bạn đã xây dựng các dự án phân tích nâng cao trải rộng trên nhiều nguồn dữ liệu với nhiều kiểu mối kết nối relationship khác nhau.

Những câu hỏi như “Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi dữ liệu này?” hoặc “Tại sao báo cáo này được cập nhật?” có thể sẽ khiến bạn mất khá nhiều thời gian để có câu trả lời chính xác. Data lineage ra mắt đã hỗ trợ rất tốt công việc trên, giúp bạn theo dõi được toàn bộ luồng dữ liệu.


Điểm hay của data lineage không chỉ hỗ trợ cho các nguồn dữ liệu đầu vào, báo cáo, dashboard mà còn chi tiết đến mức giúp bạn kiểm soát được nguồn dữ liệu này đang được tổ chức trong những workspace nào. Ví dụ, cùng một nguồn dữ liệu nhưng có hai phòng ban Sales & Marketing khai thác để tạo báo cáo theo nghiệp vụ của họ.

Để sử dụng data lineage, bạn cho List view và chọn Lineage view như hình sau:

Switch to lineage view

Ở phiên bản thử nghiệm này chúng ta chỉ mới xem được chế độ line view mode, theo thông tin thì đến tháng 11/2019 Power BI sẽ bổ sung thêm chế độ diagram view mode. dataMAKER sẽ cập nhật các bạn khi có thông tin chính thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *