30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn quản lý gateway với PowerShell

Power BI vừa cho ra mắt tính năng quản lý gateway trên PowerShell. Với các bạn chuyên về quản lý hệ thống thì PowerShell là công cụ không thể thiếu trong việc quản lý tác vụ, truy xuất, xử lý thông tin,.. với dịch vụ cần quản lý không chỉ cho các dịch vụ onprem mà cả cho on cloud.

Trước đây, việc quản lý các gateway trên Power BI đều phải thực hiện thông qua GUI và rất hạn chế trong việc khai thác thông tin và khá mất thời gian khi bạn muốn xử lý các tác vụ quản lý: thêm gateway, thêm/bỏ người quản trị cho gateway,…

Ngoài ra, quản lý thông qua PowerShell luôn là ‘thói quen’ của dân quản trị hệ thống rồi. Chắc chắn là việc gọi lệnh thực thi thông qua bàn phím thay vì thực hiện hàng chục click chuột vẫn mang lại cảm giác ‘feeling’ hơn 😀

Đầu tiên, để sử dụng được tính năng quản lý này, bạn phải tiến hành cài đặt module này trước bằng cmdlet sau:

Install-Module -Name DataGateway

Lưu ý: Bạn cần kết nối Internet để thực hiện việc này, package này đâu đó hơn 60MB:

Bên cạnh đó PowerShell cũng update các component cần thiết khác:

Sau khi hoàn tất cài đặt, dùng lệnh sau để xem bộ lệnh về quản lý Gateway:

Get-Command -Module DataGateway*

Để xem cú pháp của 1 cmdlet cụ thể, bạn dùng lệnh sau:

get-help <cmdlet-name>

Nếu bạn để ý sẽ có 2 nhóm lệnh tương ứng với việc quản lý gateway & data source. Cụ thể:

Nhóm lệnh quản lý gateway & mô tả cách dùng:

Get-DataGatewayCluster: Lists all gateway clusters for the current user or a specific one based on the passed parameters
Get-DataGatewayClusterStatus: Returns the cluster status along with additional properties
Get-DataGatewayInstaller: Lists users authorized to install and register gateways within the tenant
Get-DataGatewayTenantPolicy: Returns the gateway installation and registration policy for the tenant.
Add-DataGatewayClusterUser: Add a specific user to a gateway cluster for specific permissions
Set-DataGatewayCluster: Set properties of an existing gateway cluster
Set-DataGatewayInstaller: Modify list of users who can install and register new gateways on the tenant
Set-DataGatewayTenantPolicy: Set the gateway installation and registration policy for the tenant
Remove-DataGatewayCluster: Remove a gateway cluster
Remove-DataGatewayClusterMember: Remove a gateway member from the corresponding gateway cluster
Remove-DataGatewayClusterUser: Remove a user from a gateway cluster

Nhóm lệnh quản lý data source & mô tả cách dùng:

Add-DataGatewayClusterDatasourceUser: Add a user with required permissions for a Power BI data source
Get-DataGatewayClusterDatasource: Lists all Power BI data sources on a gateway cluster or a specific one based on the passed parameters
Get-DataGatewayClusterDatasourceStatus: Returns the connectivity status of a data source in a gateway cluster
Get-DataGatewayClusterDatasourceUser: Lists users who have access to the specific Power BI data source in a gateway cluster
Remove-DataGatewayClusterDatasource: Removes a Power BI data source from a gateway cluster
Remove-DataGatewayClusterDatasourceUser: Removes a user from a Power BI data source
Set-DataGatewayClusterDatasource: Set properties of an existing Power BI data source

Tùy vào tác vụ mà bạn gọi lệnh tương ứng.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *