30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI Dataflows tháng 11/2019

Chào các bạn, Dataflows vừa cho ra bản cập nhật mới cho tháng 11 này. Bản cập nhật này khá nhiều tính năng mới – theo như MS thì có đến hơn 50 tính năng!

Chúng ta sẽ đi 1 vòng các tính năng mới này, dataMAKER sẽ nhóm theo từng nhóm để các bạn tiện tham khảo:

 1. Data Connectors: hiện tại đã cập nhật thêm 7 data sources:
 • PDF Files
 • Local Folder
 • SharePoint Folder
 • Google BigQuery
 • HDInsight Spark
 • Apache Spark
 • Generic ODBC

Cụ thể các data source mới cập nhật như sau:

2. Data Transformations: có hơn 40 tính năng mới:

 • Combine Files: đây là tính năng đã có trên Power Query Desktop rất hữu dụng khi bạn cần combine các file trong 1 folder cụ thể, bản cập nhật này cũng hỗ trợ luôn cả Azure Blobs connector

 • Merge Queries: trong quá trình training thì đây là phần các bạn hay bị nhầm lẫn, với bản update này thì Power BI đã thêm hình minh họa cụ thể cho từng trường hợp rất dễ hình dung

 • Additional Number/Date/DateTime/Duration transformations UX: thêm nhiều hỗ trợ chuyển đổi định dạng hơn: Number, Time, Duration,…

 • List Transforms: hỗ trợ remove, keep, sort items đầy đủ như Power Query Desktop rồi

 • Fill Up/Down: hoạt động tương tự Power Query Desktop

 • Move Columns: hỗ trợ sắp xếp thứ tự cột linh hoạt hơn

 • Replace Errors: cho phép thay các giá trị lỗi bằng giá trị khác

 • Data Profiling: hỗ trợ kiểm tra giá trị trùng lặp, rỗng, lỗi..

 • Query Parameters: hỗ trợ định nghĩa các parameter

 • Function Authoring UX: cho phép khai báo và gọi các function cụ thể

 • M Intellisense support in Advanced Query Editor, Blank Query & Formula Bar: bản cập nhật này cũng đã cho các bạn khai báo các blank query hay tùy biến nâng cao trên query editor

 • Select Related Tables as part of Get Data UX: tính năng này ra được vài tuần trước, cho phép các bạn chọn nhanh những bảng đã định nghĩa các mối liên kết (relationship) từ trước. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian khá nhiều trong việc xây dựng data model

Tóm lại, Dataflows đã được trang bị thêm khá nhiều tính năng hay để các bạn khai thác sử dụng chứ không còn sơ sài như trước đây.

Với bản cập nhật này, bạn không cần phải cài đặt gì thêm vì đã được áp dụng ngay trên Power BI services rồi.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *