Fix lỗi “We weren’t able to restore the saved database to the model.”

Mấy ngày gần đây dataMAKER hay nhận được request nhờ hỗ trợ lỗi xuất hiện khi mở file .pbix, lạ ở chỗ là có máy bị máy không.

Thông tin lỗi cụ thể như sau:

Lỗi này phát sinh do không đồng bộ phần thiết lập regional giữa Power Desktop & Power BI Service, để xử lý vấn đề này các bạn thực hiện như sau:

Chọn File > Options and settings > Options , sau đó ở mục Regional Settings -> Application language bạn chọn “Uses Windows default display language” như hình sau:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *