30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn tạo Date Table trong Power BI bằng DAX

Power BI là một công cụ thông minh hỗ trợ trong việc phân tích các số liệu kinh doanh cung cấp cho chúng ta  khả năng tính toán nhiều phép tính thông minh đặc biệt là các phép tính về thời gian dựa trên dữ liệu cơ bản có sẵn. Rất ít tính năng được tích hợp sẵn cho phép người dùng doanh nghiệp tính toán các phép tính theo ngày tháng… ngay lập tức. Yêu cầu duy nhất để Power BI tính toán các hàm như vậy là phải có bảng Date tham chiếu trong mô hình dữ liệu Power BI để nó có thể thực hiện các phép tính.

Trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng Date trong Power BI bằng DAX.

Đầu tiên, các bạn hãy bật chức năng Auto Date/Time trong tùy chọn Time Intelligence. Mở Power BI Desktop chọn  File Menu -> Option and Settings -> Options. Trong hộp thoại Options chọn Data Load  -> chọn Auto Date/Time

Tiếp theo, DataMAKER sẽ tải dữ liệu bảng Sales và đưa vào Power BI như hình bên dưới:

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tạo bảng Date trong năm 2021 bằng cách sử dụng biểu thức Calendar:

Date = CALENDAR(DATE(2021,01,01), DATE(2021,12,31))

Như vậy là chúng ta đã tạo thành công bảng Date cơ bản với ngày bắt đầu là ngày 01/01/2021 và ngày kết thúc là 31/12/2021, Ngoài ra các bạn có thể tạo cột ngày cho bất kỳ phạm vi ngày trong một hoặc nhiều năm liên tiêp nhau để đáp để đáp ứng theo yêu cầu phân tích của bạn.

Để làm bảng Date thêm đa dạng thông tin và phục vụ cho việc phân tích chúng ta hãy thêm các cột Năm, Quý, Tháng, Tuần, Ngày vào bằng các biểu thức DAX như sau:

Year = FORMAT(‘Date'[Date], “YYYY”)

Quarter = FORMAT(‘Date'[Date],”\Quarter Q”)

Month = FORMAT(‘Date'[Date], “MMM YYYY”)

Week = FORMAT(‘Date'[Date],”\Week WW”)

Day = FORMAT(‘Date'[Date],”DD”)

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng bảng Date với đầy đủ thông tin bên trên để thực hiện phân tích, tạo các báo cáo trong Power BI

Việc tiếp theo mà các bạn cần làm là kết nối bảng Date vừa tạo với bảng dữ liệu của các bạn. Ở đây, dataMAKER sẽ kết nối bảng Date với bảng Sales bên trên:

Như vậy là dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách tạo bảng Date trong các báo cáo Power BI, bây giờ các bạn có thể sử dụng chúng cho các biểu thức thời gian thông minh trong Power BI. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dataMAKER xin hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *