30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Phân tích các hoạt động trong MS Teams với tính năng Power BI Teams activity analytics

Microsoft Teams là công cụ làm việc nhóm hiệu quả, gần như tích hợp toàn bộ sản phẩm của ông lớn Microsoft. PowerBI cũng là một phần trong hệ sinh thái đấy.

Ở bài này dataMAKER giới thiệu cho bạn 1 tính năng rất hữu ích của sự kết hợp này: Teams activity analytics cho phép bạn tạo một bản báo cáo Power BI về các hoạt động Microsoft Teams cá nhân của mình cũng như của tổ chức chỉ bằng một cú nhấp chuột. Công cụ này hiện đang ở dạng thử nghiệm.

1. Tổng quan:

Teams activity analytics report là báo cáo giúp bạn hiểu các số liệu như số lượng cuộc họp bạn đã tham gia, thời gian bạn đã chia sẻ âm thanh và video cũng như số lượng tin nhắn bạn đã gửi. Ngoài ra, bạn có thể xem tóm tắt hoạt động của các nhóm mà bạn là thành viên. Giao diện tổng quan như ảnh sau:

2. Cách thực hiện:

Bạn vào Power BI trong Microsoft Teams, sau đó chọn tab Create, tiếp đó bạn chọn Analyze your Teams data như ảnh minh họa:

Sau khi thực hiện thao tác trên. Bạn sẽ có 1 bản báo cáo gồm 3 trang: My activity, Team activityTeam activity details.

3. Chi tiết bản báo cáo:

Trang My activity cho phép bạn thống kê số lượng cuộc họp mà bạn đã tham gia, thời gian bạn chia sẻ màn hình, âm thanh và video cũng như số lượng tin nhắn chat và kênh bạn đã gửi.

Trang Team activity cho phép bạn xem các chỉ số sơ lược cho các nhóm mà bạn là thành viên.

Trang Team activity details thể hiện thông tin chi tiết của một nhóm cụ thể, để xem xu hướng tổng thể đối với người dùng đang hoạt động và mức độ tương tác, cũng như gợi ý thông minh cho nhóm của bạn.

Teams activity analytics report được thêm vào My Workspace của bạn và có thể được truy cập và tùy chỉnh như 1 báo cáo bình thường. Nó được thiết lập để làm mới 1 lần trong ngày để lấy thông tin hoặt động mới nhất của bạn với Microsoft Teams.

4. Hạn chế:

Hiện tại Teams activity analytics report chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh.

Bài viết đến đây là hết, hy vọng bài viết này DataMAKER sẽ mang đến cho bạn thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại vào những bài viết kế tiếp. Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *