30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Trải nghiệm deployment pipelines (phần 2)

Nếu như phần 1 là trải nghiệm nhanh về deployment pipelines thì phần 2 này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu sâu hơn về deployment pipelines. Tính năng này có gì mà lại cần thiết? Nó làm được gì?

Có 2 phần mà mình thấy là đặc biệt nhất nên ở phần 2 này mình tập trung hết vào 2 phần này, đó là: dataset rules (quy tắc tập dữ liệu) và triển khai nội dung.

Dataset rules

Dataset rules được dùng để thay đổi nội dung tập dữ liệu. Khi bạn triển khai nội dung giữa 2 giai đoạn, việc cấu hình quy tắc tập dữ liệu cho phép bạn thay đổi nội dung của tập dữ liệu mà vẫn giữ được một số cài đặt.

dataMAKER nói đặc biệt là vì đặc điểm này. Các bạn phải biết rằng, nếu dùng các tập dữ liệu thích hợp cho từng giai đoạn thì tốc độ của việc triển khai sẽ nhanh hơn. Khi làm việc trong một pipeline, các giai đoạn khác nhau thì nên có các cấu hình khác nhau. Nghĩa là, mỗi giai đoạn nên có các cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc có các tham số đầu vào khác nhau. Giả dụ, ở giai đoạn Phát triển, với mục đích là thiết kế báo cáo thì không nên dùng đến cả toàn bộ cơ sở dữ liệu vì làm vậy tốc độ để hoàn thành thiết kế là cực kì chậm. Trong khi đó ở, giai đoạn Kiểm thử và Sản xuất thì truy vấn đến toàn bộ cơ sở dữ liệu là cần thiết để xác minh nội dung của báo cáo cũng như là phát hành bản chính thức.

Quy tắc tập dữ liệu chỉ làm việc khi dữ liệu của 2 giai đoạn là cùng loại và hợp lệ.

Các quy tắc của bạn sẽ không áp dụng ở giai đoạn tiếp theo ngay lập tức cho đến khi bạn triển khai tập dữ liệu đó.

Thêm dataset rules

Nhắc đến dataset rules nãy giờ rồi, các bạn chắc cũng đang muốn biết làm sao để thêm một quy tắc tập dữ liệu. Ngay bây giờ, dataMAKER sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi nội dung của tập dữ liệu. Các bạn làm theo các bước bên dưới đây.

1. Tại giai đoạn muốn tạo quy tắc dữ liệu, chọn biểu tượng Deployment settings.

2. Chọn tập dữ liệu mà bạn muốn tạo quy tắc, sau đó chọn Add rule.

3. Chọn đường dẫn hiện tại của tập dữ liệu, sau đó chọn đường dẫn mới. Nhấn Save để lưu lại.

Triển khai nội dung

Mình nói nó đặc biệt vì đây là thao tác được sử dụng nhiều nhất của một pipeline. Để triển khai nội dung cho giai đoạn tiếp theo trong quy trình triển khai, chọn nút Deploy ở cuối giai đoạn.

So sánh hai giai đoạn:

Chúng ta có thể theo dõi sự thay đổi giữa hai các giai đoạn, dù 2 giai đoạn này khác nhau hay giống nhau hoàn toàn.

Ở hai giai đoạn liên tiếp nhau, nội dung được so sánh dựa trên siêu dữ liệu (metadata) của vật phẩm. So sánh này không bao gồm so sánh dữ liệu hoặc thời gian làm mới giữa các giai đoạn. Để có cái nhìn trực quan về sự khác biệt giữa hai giai đoạn liên tiếp, Power BI có một biểu tượng so sánh ở giữa 2 giai đoạn. Biểu tượng này có 2 trạng thái:

 • Dấu tick xanh: Siêu dữ liệu của mỗi vật phẩm trong cả hai giai đoạn đều giống nhau.
 • Biểu tượng màu cam: chỉ xuất hiện khi xảy ra một trong những vấn đề sau:
  • Một số nội dung ở 2 giai đoạn đã được thay đổi hoặc cập nhật (nội dung của siêu dữ liệu khác nhau)
  • Số lượng vật phẩm giữa 2 giai đoạn bị khác nhau.

Khi nội dung ở 2 giai đoạn không giống nhau, bên dưới biểu tượng màu cam sẽ xuất hiện một liên kết so sánh. Khi nhấn vào liên kết này, pipeline sẽ hiển thị danh sách các vật phẩm khác nhau giữa hai giai đoạn. Việc so sánh giúp cho bạn theo dõi được sự thay đổi của mỗi vật phẩm, của mỗi giai đoạn trong pipeline. Các vật phẩm đã thay đổi sẽ được gắn các nhãn bên dưới đây:

 •  New (màu xanh lá): vật phẩm mới được thêm vào ở giai đoạn thứ nhất nhưng không có ở giai đoạn thứ hai . Sau khi triển khai, vật phẩm sẽ được sao chép toàn bộ đến giai đoạn thứ hai.
 • Different (màu vàng cam): vật phẩm này đã tồn tại ở cả hai giai đoạn, nhưng nội dung của vật phẩm này ở hai giai đoạn là khác nhau.
  • Tập dữ liệu có quy tắc tập dữ liệu đã định cấu hình nhưng chưa được triển khai, cũng được đánh dấu là khác.
 • Missing from (màu đỏ): nhãn này xuất hiện vì vật phẩm tồn tại ở giai đoạnthứ hai, nhưng giai đoạn thứ nhất lại không có.

Chọn các mục có liên quan (Select related):

Bạn có thể chọn 1 vật phẩm, và chọn Select related, pipeline sẽ tự động chọn các vật phẩm có liên quan để triển khai mà không phải lo lắng giai đoạn tiếp theo bị lỗi dữ liệu không đồng bộ.

Ghi đè nội dung: Khi bạn chọn Deploy, sau khi thay đổi nội dung ở giai đoạn thứ nhất, nội dung này sẽ ghi đè lên nội dung của vật phẩm ở giai đoạn thứ hai.

Trải nghiệm Deployment pipelines đến đây là kết thúc rồi, chúng ta gần như là khám qua hết mọi thứ của tính năng này. Hy vọng các bạn sẽ thích phần trải nghiệm này của dataMAKER. Các bạn hãy cùng mình đón chờ các bài viết mới về Power BI nhé.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *