30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng Gauge Chart trong Power BI

  1. Gauge Chart là gì?

Gauge Chart là biểu đồ có một cung tròn và hiển thị một giá trị duy nhất đo lường giá trị so với mục tiêu hoặc chỉ số hiệu suất chính (KPI). Vạch kim trong biểu đồ thể hiện mục tiêu hoặc giá trị của mục tiêu được đề ra. Giá trị bên trong vòng cung là giá trị cần đo lường, giá trị ngoài cùng bên trái vòng cung là giá trị nhỏ nhất, giá trị ngoài cùng bên phải vòng cung là giá trị lớn nhất.

2. Cách sử dụng Gauge Chart

Để các bạn hiểu rõ và dễ nắm bắt hơn về cách sử dụng Gauge Chart , các bạn hãy cùng dataMAKER thực hiện bằng một ví dụ cụ thể bên dưới.

dataMAKER có doanh thu bán hàng của một cửa hàng trong 2 năm 2019 và 2020. dataMAKER muốn đo lường giá trị năm nay so với giá trị của cùng kỳ năm trước bằng Gauge Chart

Để tạo Gauge Chart các bạn click chuột chọn icon vòng cung (Gauge) trong bảng Visualizations

Sau đó, kéo thả các giá trị cần đo lường. Ở ví dụ trên, dataMAKER muốn xem doanh thu của năm 2020 so với năm 2019 với target là giá trị cùng kỳ năm 2020, chúng ta kéo thả giá trị như hình bên dưới

Kéo thả các giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất theo cần đo lường. Ở đây dataMAKER sẽ bỏ trống để biểu đồ tự động chọn giá trị
Lưu ý:
Giá trị nhỏ nhất nếu không được thiết lập sẽ mặc định bằng 0
Giá trị lớn nhất sẽ được cộng giá trị của 2 năm 2019 và 2020
.

Kết quả của Gauge Chart được tạo như hình bên dưới. Năm được chọn đo lường là năm 2020, với target là giá trị năm 2019, ta thấy giá trị năm 2020 đã vượt mục tiêu đề ra.

Sau khi tạo biểu đồ Gauge như hình trên các bạn có thể định dạng biểu đồ bằng cách chọn icon con lăn (Format) như hình bên dưới, lúc này xuất hiện danh sách các tùy chọn cho phép bạn định dạng biểu đồ.

Như vậy, là dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách tạo biểu đồ Gauge, các ơn các bạn đã quan tâm, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *