30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 08/2021

Chào các bạn, chúng ta cùng đến với những tính năng mới nhất trong bản cập nhật tháng 08/2021 này.

Reporting

Customize shape formatting: Power BI đã thêm một số điều khiển vào thẻ Shape với nhiều tùy chọn hình dạng khác nhau, bao gồm hình chữ nhật tròn, chữ v, mũi tên, v.v. Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của từng hình dạng bạn tạo, giúp bạn thiết kế, cấu trúc và cách điệu các trang báo cáo của mình một cách linh hoạt hơn.

X-axis constant line improvements: Trong tháng này, Power BI mang đến cho bạn định dạng có điều kiện cho giá trị đường không đổi trục X và đổ bóng cho các vùng trước hoặc sau đường không đổi. Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn mới này trong thẻ dòng hằng số trục X trong ngăn Analytics.

Default sensitivity label policy in Power BI desktop: tính năng này cho phép chúng ta áp dụng các chính sách bảo mật mặc định ngay khi người dùng tạo mới file báo cáo để tránh việc thất thoát dữ liệu, dĩ nhiên bạn có thể thay đổi lại chính sách phù hợp nếu cần.

Analytics

Sharing Q&A synonyms: đây là tính năng mà dataMAKER đánh giá khá hay, tận dụng được sức mạnh của môi trường cộng tác. Giúp cho việc quản lý đồng bộ hóa các nhóm từ đồng nghĩa một cách hiệu quả.

Để kết nối đến các nhóm từ đồng nghĩa này, chúng ta chọn mục Q&A setup > Field synonyms > Get more synonyms.

Quá trình này có thể mất vài giây, nhưng sau khi hoàn tất, bạn cũng có tùy chọn chia sẻ từ đồng nghĩa của mình với mọi người trong tổ chức của bạn. Lưu ý rằng các từ đồng nghĩa được chia sẻ khi bạn xuất bản báo cáo.

Các từ đồng nghĩa được áp dụng cho từng trường thông tin cụ thể sẽ xuất hiện trong mục Suggested terms. Bạn chọn (+) khi muốn sử dụng.

Để đảm bảo các từ đồng nghĩa này được đồng bộ cập nhật, bạn chọn tùy chọn sau:

Trong Power BI Desktop, bạn chọn tùy chọn sau để áp dụng tính năng này: Data Load > Q&A > Share your synonyms with everyone in your org

Ngoài ra, thì bạn cũng có thể thiết lập tính năng trên ở Power BI Service:

Modeling

New way of expressing Date and DateTime values: ở bản cập nhật này Power BI cho chúng ta một số cách tùy biến việc khai báo thông tin DateTime.

VD, bạn có thể khai báo như sau:

EVALUATE

FILTER (

dataMAKER_Sales,

[OrderDate] > (DATE(2021,1,6) + TIME(1,30,0)) && [OrderDate] < (DATE(2021,12,31) + TIME(11,59,59))

)

việc khai báo trên cũng có thể thực hiện theo cách này:

EVALUATE

FILTER (

dataMAKER_Sales,

[OrderDate] > dt"2021-1-6T01:30:00" && [OrderDate] < dt"2021-12-31T11:59:59"

)

Evaluation configuration settings: Power BI Desktop tối ưu hóa hiệu suất truy vấn khi nhập dữ liệu hoặc khi sử dụng DirectQuery bằng cách đánh giá các bảng đồng thời. Tuy nhiên, trong các tình huống cụ thể, bạn có thể muốn tác động đến hành vi và thay đổi giá trị mặc định, chẳng hạn như khi quá trình nhập dữ liệu mất quá nhiều thời gian hoặc Power BI Desktop đang chiếm quá nhiều tài nguyên trên máy. Cho đến bây giờ bạn chỉ có thể thay đổi các cài đặt này bằng cách thực hiện các thay đổi trên registry. Bắt đầu từ tháng này, chúng ta đã có thêm hai tùy chọn cấu hình vào Power BI Desktop:

– Số lượng tối đa các đánh giá đồng thời. Điều này định cấu hình mức độ song song để thực thi truy vấn trong PowerQuery.

– Bộ nhớ tối đa được sử dụng cho mỗi lần đánh giá đồng thời. Điều này định cấu hình bộ nhớ khả dụng cho mỗi lần đánh giá.

Service

Sensitivity labels for paginated reports: Giờ đây, bạn có thể đặt nhãn độ nhạy MIP trên các báo cáo được phân trang trong dịch vụ Power BI, giống như bạn có thể làm trên các báo cáo Power BI. Khi dữ liệu từ báo cáo được phân trang được xuất sang tệp Word, Excel, PowerPoint hoặc PDF, nhãn và cài đặt bảo vệ của báo cáo sẽ được áp dụng cho tệp đã xuất.

Leverage automatic aggregations to enhance performance over DirectQuery datasets: đây là tính năng rất hay làm tăng đáng kể hiệu suất tải báo cáo dựa trên các thuật toán ML. Điều tuyệt vời là các bạn không phải code hay cấu hình gì nhiều, chỉ đơn giản là các thao tác UI và bạn sẽ thấy hiệu suất được cải thiện đáng kể. Chỉ có một vấn đề là tính năng này chỉ áp dụng trên bản Premium. dataMAKER sẽ có bài viết chi tiết về tính năng này ở bài sau.

Power BI REST API support for DAX Queries: lại thêm một tính năng rất hay nữa cho anh em lập trình viên cho phép dùng REST API để truy vấn dữ liệu trong Power BI thông qua Data Analysis Expressions. Từ đó cho phép chúng ta tạo môi trường phát triển trên bất kỳ nền tảng nào, có thể là dạng low-code Power Apps, Power Automate, hay Logic Apps, JS-based, PowerShell, Java, PHP, Rubu, Python,…

Tuy nhiên, tính năng này cũng chỉ áp dụng cho phiên bản Premium khi yêu cầu mở XMLA endpoints.

Detailed historical activity information for Premium datasets: thêm một tính năng nữa yêu cầu phiên bản Premium để tích hợp Lig Analytics. Tính năng này khá hay cho phép chúng ta theo dõi toàn bộ hoạt động, hiệu suất, tần suất sử dụng,.. dataMAKER sẽ có bài viết về tính năng này ở một bài khác.

Power BI cũng cho chúng ta 1 mẫu báo cáo cụ thê khi dùng tính năng này:

Mobile

New mobile report footer: chúng ta có thêm phần footer để khai thác thông tin, mở rộng tùy chọn như hình sau:

Ngoài ra, còn một số thông tin cập nhật khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *