30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cách Edit Interactions giữa các chart trong Power BI

Trong bài viết hôm nay, dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn thao tác Edit Interactions giữa các chart trong Power BI.

DataMAKER có bảng dữ liệu doanh số bán hàng theo từng nhóm sản phẩm, từng quốc gia, dataMAKER tạo trang cáo gồm 3 biều đồ như sau:

  • Slicer: Thế hiện tên Product Category
  • Table: Thể hiện doanh số bán hàng theo Product Category và Country Name
  • Clustered Column Chart: Biểu đồ cột thể hiện doanh số bán hàng theo Product CategoryCountry Name

Bây giờ dataMAKER chọn một Product Category Bike trên Slicer, kết quả cho ta thấy cả 2 chart TableClustered Column Chart được filter theo Slicer đã chọn theo chế độ mặc định.

Vậy làm thế nào để tắt tính năng này, hoặc chuyển đổi Interactions chúng ta thực hiện như thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi dataMAKER thực hiện nhé!

Để tắt Edit Interaction cho Table và chart các bạn chọn Slicer-> Chuyển đến tab Formart -> chọn Edit Interactions

Sau đó, các bạn chọn None ở góc bên phải của Table, như vậy là các bạn đã tắt tính năng Interactions cho Table ( Điều này có nghĩa là khi bạn chọn một Product Category bất kỳ ở Slicer thì giá trị ở Table sẽ không bị filter theo).

Tương tự các bạn thực hiện cho Clustered Column Chart.

Ngoài ra, Edit Interaction còn có tính năng Highlight, giúp chỉ hiển thị làm nổi bật giá trị mà ta chọn, và làm mờ giá trị không được chọn.

Ví dụ khi các bạn chọn Clothing của quốc gia Canada, các bạn mở tính năng Edit Interaction, ở Clustered Column Chart các bạn chọn Highlight. Kết quả cho chúng ta thấy, ở biểu đồ chỉ hiển thị giá trị ClothingCanada, các cột còn lại bị làm mờ đi.

Như vây, dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách Edit Interactions, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tạo báo cáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, và hãy cùng theo dõi các bài viết tiếp theo của dataMAKER nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *