30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Drill Through trong Power BI

Trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn cách bạn cách sử dụng tính năng Drill Through để thực hiện xem trang báo cáo chi tiết trong Power BI.

dataMAKER có 2 trang báo cáo gồm:

Trang 1( ProductCategory): thể hiện số liệu tổng quan Doanh số bán hàng của tất cả các ProductCategory

Trang 2 (ProductCategory_Detail): Ở trang này dataMAKER sẽ thực hiện Drill Through để xem chi tiết từng ProductCategory

Để sử dụng tính năng Drill Through xem trang báo cáo chi tiết từng ProductCategory các bạn thực hiện như sau:

Kéo thả cột ProductCategory vào khung Drill Through ở góc bên phải thực hiện như hình bên dưới:

Lưu ý: Để tính năng Drill Through hoạt động, các bạn phải sử dụng cùng một trường giá trị cho cả hai trang.

Sau khi thiết lập tính năng Drill through, để xem chi tiết của trang báo cáo các bạn thực hiện như sau:

Ở trang ProductCategory các bạn chọn Category cần xem chi tiết, click chuột phải chọn Drill Through –> ProductCategory_Detail

Kết quả khi thực hiện Drill through trang báo cáo chi tiết chỉ thể hiện giá trị của ProductCategory Bike

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng Drill through một biểu tượng mũi tên sẽ xuất hiện trên đầu trang để thực hiện hiện điều hướng trang, khi muốn trở về trang trước các bạn nhấn vào mũi tên ở góc trái màn hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *