30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 09/2021

Chào các bạn, tuần này chúng ta cùng đến với bản cập nhật những tính năng mới nhất trong tháng 9 của Power BI. Trong bản cập nhật này, chúng ta có những thứ mới thú vị cho các button, biểu đồ đường và thay đổi với DAX. Ngoài ra, tính năng Insights cũng mới ra mắt trong tháng này và cả những nâng cấp cho tính năng Goal nữa.

PHẦN REPORTING

New formatting options for buttons: giống như tháng trước, tháng này chúng ta tiếp tục có những cải tiến về bộ button với nhiều tùy chọn hơn.

Bạn có thể tùy biến thêm hình ảnh hoặc icon:

Tùy ý định dạng phần thông tin xuất hiện với icon placement:

Tùy chỉnh kích thước phù hợp với Icon size:

Áp dụng hiệu ứng Shadow:

Hiệu ứng Glow:

Hiệu ứn Text & Share rotation:

Toggle total columns in waterfall charts: cho phép chúng ta bỏ cột Total trong Waterfall charts:

Line chart series labels: tính năng này hỗ trợ 1 tùy chọn là series labels giúp chúng ta thể hiện được các nhãn thông tin bên phải hoặc bên trái của đường line chứ không cố định trên Legend như trước đây.

Sensitivity label support for Power BI template files: MIP là tính năng mà dataMAKER đã nhắc đến nhiều lần, với lần cải tiến này thì chúng ta đã có thể áp dụng MIP ngay từ các file Power BI template – như vậy người dùng khi sử dụng các file Power BI template này cũng đồng thời áp dụng luôn các MIP đã thiết lập.

PHẦN ANALYTICS

Insights: với những bạn đã dùng Power BI service sẽ không lạ gì tính năng Insight, nhưng theo quan điểm của dataMAKER thì các Insight này thực sự không giúp ích gì nhiều trong việc đưa ra các gợi ý – thậm chí không dùng được gì.

Tuy nhiên, với bản mới này chúng ta sẽ thấy đúng nghĩa ‘Insight” hơn, khi mà có những phân tích rõ hơn về xu thế, về những điểm bất thường được ghi nhận.

PHẦN MODELING

Shortcut expression for CALCULATE now supports aggregation functions: giờ đây bạn đã có thể sử dụng các hàm tổng hợp trong các bộ lọc khi chúng được sử dụng trong các biểu thức Boolean (Đúng / Sai). Điều này giúp cho việc khai báo các hàm Calculate() & Calculatetable() dễ hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

dataMAKER sẽ có ví dụ cụ thể về nâng cấp này ở một bài viết khác.

Making it easier to format based on a user’s locale: đơn giản là chúng ta có thể tùy biến thông tin định dạng ngày/giờ/số theo từng khu vực địa lý ngay trong hàm Format.

Tùy biến ngày/giờ theo USA:

FORMAT( dt"2010-12-03T12:30:59", BLANK(), "en-US" )

Tùy biến số thập phân theo Netherlands:

FORMAT( 123456.78, "###,###.##", "nl-NL")

PHẦN SERVICE

Power BI Goals: automated status rules: đây cũng là một tính năng rất thú vị mà dataMAKER đã giới thiệu từ trước. Bản nâng cấp cho phép chúng ta thiết lập các trạng thái dựa trên giá trị, % hoặc target, hoặc cũng có thể kết hợp cả 3 một cách logic hơn.

Power BI goals: improved filtering: tính năng này hỗ trợ thêm phần lọc thông tin rất hữu ích

APIs to determine who has access to what Power BI artifacts: Chúng ta có một bộ API mới cho phép bạn truy xuất thông tin người dùng và quyền theo chương trình cho hầu hết các nội dung Power BI (báo cáo, trang tổng quan, tập dữ liệu, luồng dữ liệu, không gian làm việc và dung lượng). API này có thể giúp quản trị viên Power BI hỗ trợ kiểm tra đánh giá quyền truy cập, hiểu rủi ro chia sẻ quá mức và xem ai có quyền truy cập vào tài sản Power BI. Đối với bản preview này, sẽ có hai loại API. API đầu sẽ yêu cầu bạn cung cấp số nhận dạng nội dung và sẽ xuất ra những người dùng và nhóm đã được cấp quyền truy cập vào nội dung. API tiếp theo là một tiện ích mở rộng gọi là Scanner Admin cho phép quét để thêm người dùng hoặc nhóm bảo mật với các cấp truy cập của họ cho một hoặc nhiều không gian làm việc.

PHẦN MOBILE

Goals now available in Power BI Mobile apps: lại là một nâng cấp cho tính năng Goal cho mobile, giúp bạn nhanh chóng kiểm soát các Goal bất cứ ở đâu & bất cứ khi nào.

Bạn cũng có thể thêm hoặc thay đổi các giá trị ngay trên mobile

Explore content that’s relevant to you (Android and iOS): tính năng này đơn giản là giúp bạn nâng cao hiệu suất thông qua những gợi ý về những nội dung có liên quan đến bạn.

Và cuối cùng là bạn có thể thực hiện được tính năng xin quyền truy cập vào báo cáo ngay trên mobile:

PHẦN VISUALIZATIONS
Có một số các visual sau:

Drill Down Network PRO by ZoomCharts:

Graphomate pictograms 2021.2 by Graphomate:

Ngoài ra còn một số tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

One thought on “[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 09/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *