30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 10/2021

Chào các bạn, chúng ta cùng đến với một số cập nhật mới trên Power BI của tháng 10 này. Trong tháng này, dataMAKER thấy đa số cập nhật tập trung vào phần Data connectivity, Developt & Embedded. Cụ thể như sau:

PHẦN REPORTING

Heet map layer – Azure Maps Visual: bản đồ nhiệt hiển thị các mẫu màu trên bản đồ để thể hiện mật độ của các điểm dữ liệu, sử dụng một loạt các màu và hiển thị các “điểm nóng” dữ liệu trên bản đồ. Bản đồ nhiệt là một cách tốt để trực quan hóa tập dữ liệu với một số lượng lớn các điểm.

Phần định dạng cho Heet map layer cho phép người dùng tùy chỉnh và thiết kế các hình ảnh trực quan của bản đồ nhiệt. Cụ thể:

– Cấu hình bán kính của mỗi điểm dữ liệu bằng cách sử dụng pixel hoặc mét làm đơn vị.

– Tùy chỉnh độ mờ và cường độ của lớp bản đồ nhiệt.

– Chỉ định xem giá trị trong trường kích thước có nên được sử dụng làm trọng số của mỗi điểm dữ liệu hay không.

– Tùy chọn các màu khác nhau từ trình đơn thả xuống của bộ chọn màu.

– Thay đổi mức thu phóng tối thiểu và tối đa để hiển thị lớp Bản đồ nhiệt.

– Quyết định vị trí lớp bản đồ nhiệt giữa các lớp khác nhau, ví dụ: lớp biểu đồ thanh 3D và lớp bong bóng (bubble layer).

Bản đồ nhiệt rất hữu ích khi người dùng muốn hình dung dữ liệu so sánh rộng – lớn:

– So sánh tỷ lệ hài lòng của khách hàng hoặc hiệu suất của cửa hàng giữa các khu vực hoặc quốc gia.

– Đo lường tần suất khách hàng ghé thăm trung tâm mua sắm ở các địa điểm khác nhau.

– Trực quan hóa các tập dữ liệu thống kê và địa lý rộng lớn.

DirectQuery for Power BI datasets and Azure Analysis Services: theo dataMAKER đây là tính năng đáng giá nhất trong tháng này. Với phiên bản trước khi cần kết nối vào Power BI datasets hoặc Azure AS thì chúng ta phải load tất cả các bảng, điều này thực sự không hợp lý khi chúng ta chỉ cần một vài chỉ số từ một số bảng nhưng phải load toàn bộ. Dĩ nhiên, perspective có thể hỗ trợ chúng ra thu gọn lại model của mình nhưng đó là câu chuyện khác.

Với bản cập nhật mới này, Power BI đã cho phép chúng ta linh hoạt trong việc chọn bảng nào cần mà thôi. Thậm chí còn hỗ trợ tải thêm bảng có liên quan mà được bổ sung vào sau:

Lưu ý: nếu các bạn đã cấu hình perspective thì sẽ không tận dụng được tính năng này.

PHẦN MODELING

SWITCH performance optimization: tối ưu hàm Switch() khi dùng với những data model lớn, dataMAKER sẽ có ví dụ cụ thể & đo lường hiệu suất thực thi của hàm này ở một bài khác.

Bitwise functions in DAX: đây là bộ hàm mới, cho phép chúng ta tính toán dựa trên bit, bao gồm: BITLSHIFT, BITRSHIFT, BITAND, BITOR, BITXOR.

DATA CONNECTIVITY & PREPARETION

Tháng này là một loạt cập nhật cho các connection sau (các bạn tham khảo để cập nhật phiên bản mới nếu có sử dụng connection liên quan)

– Amazon Redshift

– Dataverse

– Google Analytics

– Azure Cosmos DB V2

– Azure Databricks

– Amazon Athena

– SIS_CC_SDMX

– SumTotal

– Usercube

PHẦN SERVICE

Admin & governance

Premium Gen2 đã chính thức được đưa vào sử dụng. Nền tảng mới cung cấp khả năng phục hồi và độ ổn định hiệu suất được cải thiện, quy mô sử dụng lớn hơn với ít hạn chế hơn trong việc sử dụng bộ nhớ và làm mới đồng thời, giám sát hiện đại hóa các chỉ số dung lượng và tính linh hoạt trong việc xác định & tùy biến Autoscale. Nó có thể tự động tăng kích thước công suất của bạn để giải quyết các nhu cầu về năng lực xử lý công suất tăng đột biến ngoài kế hoạch.

Enabling Premium Generation 2

Deployment pipeline APIs: tính năng này cũng chính thức được đưa vào sử dụng. Tính năng này sẽ tự động thêm không gian làm việc mới để làm việc với pipeline – thiết lập một quy trình tự động trong đó không gian làm việc mới được chỉ định cho mộtpineline và tất cả các thành viên trong nhóm có liên quan với quyền hạn thích hợp.

Upcoming automatic installation of the Power BI app for Microsoft Teams: đơn giản là cho phép người quản trị tích hợp Power BI vào Microsoft Team cho toàn bộ người dùng thay vì thủ công như trước đây, để thực hiện việc này bạn chỉ việc kích hoạt như hình sau:

Power BI tenant setting that controls automatically installation of the Power BI app for Microsoft Teams for a user.

Quá trình cài đặt này sẽ tự động được thực hiện, sau khi hoàn tất sẽ có thông báo cụ thể sau:

PHẦN EMBEDDED ANALYTICS

Export Power BI report to file API: tính năng này cho phép chúng ta export các báo cáo sang các định dạng: PDF, PPTX, PNG thông qua gọi REST API.

Object-Level Security (OLS) is now generally available in Power BI Embedded: về khía cạnh bảo mật, OLS cũng đã chính thức được đưa vào sử dụng, các quy tắc này có thể được thiết lập thông qua XMLA endpoint.

Adjust zoom level for embedded Power BI reports: bằng cách sử dụng API setZoom để điều chỉnh mức thu phóng sau khi báo cáo của bạn đã tải. Điều này cho phép bạn điều chỉnh mức thu phóng của báo cáo khác với mức thu phóng mặc định và để đảm bảo rằng tất cả người dùng có thể nhìn thấy và sử dụng đầy đủ báo cáo của bạn.

VD điều chỉnh mức thu phóng báo cáo lên 200%:

let embedConfig = {

…

settings: {

zoomLevel: 2 // 200% zoom

}

};

PHẦN DEVELOPERS

Add modern tooltip to your custom visual: lại thêm môt tính năng nữa hỗ trợ bạn tính năng modern tooltip với điều kiện phải dùng API V3.8.3 hoặc cao hơn. Theo dataMAKER thì bạn nên dùng API V4.0.

PHẦN VISUALIZATIONS

Có một số các visual mới sau:

Lollipop Bar Chart by Nova Silva:

Drill Down TimeSeries PRO visual by ZoomCharts:

Inforiver by Lumel:

Hierarchical bar chart by Excelnaccess.com

Ngoài ra còn một số tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *