30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng hàm UNION() để nối 2 hoặc nhiều bảng với nhau trong Power BI

Ở bài viết trước dataMAKER đã hướng đẫn cách bạn cách nối 2 hoặc nhiều bảng lại với nhau bằng cách sử dụng tính năng Append trong Power Query Editor. Ngoài cách đó thì trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ giớii thiệu với các bạn thêm 1 cách nối hai bảng lại với nhau bằng cách sử dụng DAX UNION(). Để hiểu về cách sử dụng hàm UNION() các bạn hãy cùng dataMAKER theo dõi ví dụ bên dưới:

dataMAKER có 2 bảng doanh số bán hàng của Tháng 1Tháng 2 như hình bên dưới:

dataMAKER sẽ thực hiện nối hai bảng này lại với nhau bằng hàm UNION
Biểu thức

UNION = UNION(<table_expression1>, <table_expression2>,...)

Trong đó: table_expression là các bảng được dùng để nối lại với nhau.

Như vậy công thức chúng ta sẽ thực hiện trong ngữ cảnh này như sau:

Sales = UNION(Thang1, Thang2)

Lưu ý khi sử dụng hàm UNION:

  • Hai bảng phải có cùng số cột
  • Các cột được kết hợp phải theo vị trí trong các bảng tương ứng của chúng
  • Các hàng trùng lặp sẽ được giữ lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *