30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tạo cấu trúc phân cấp (Hierarchy) trong Power BI

Cấu trúc phân cấp (Hierarchy) trong Power BI cho phép các bạn tạo một hệ thống phân cấp theo ý của mình và giúp bạn đi  sâu vào phân tích báo cáo. Trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Hierarchy trong Power BI một cách dễ dàng qua ví dụ bên dưới:

Việc đầu tiên để tạo hierarchy là các bạn cần phải biết các cấp độ của hệ thống phân cấp. Trong ví dụ này, dataMAKER sẽ xây dựng hệ thống phân cấp theo sản phẩm (Hierarchy Product) gồm các cấp bậc sau:

Category->Segment->Product

Sau khi biết các mức phân cấp, các bạn các bạn thực hiện chọn theo thứ tự các cấp phân cấp để đưa vào hệ thống phân cấp. Ở ví dụ này, chúng  ta có Category là cấp bậc cao nhất của product, các bạn chọn trường category -> chọn dấu ba chấm gốc phải-> chọn create hierachy.

Một Category Hierarchy đã được tạo, kế đến các bạn chọn các bậc tiếp theo và đưa chúng vào Category Hierarchy.

Sau khi tạo xong Hierarchy các bạn chọn rename để đổi tên Category Hierarchy thành Product Hierarchy

Như vậy chúng ta đã tạo xong Product Hierarchy, bây giờ việc tiếp theo của chúng ta là xem cách mà chúng hoạt động. dataMAKER sẽ tạo một biểu đồ phần tích Revenue theo Product Hierarchy, để đi sâu vào các cấp tiếp theo của Product Hierarchy các bạn click chọn dấu mũi tên xuống, để kích hoạt tính năng drill down, sau khi được kích hoạt mũi tên sẽ được highlight màu đen. Các bạn chọn các Category, Segment mà các bạn muốn đi sâu vào để phân tích.

Như vậy là dataMAKER đã hướng dẫn các bạn các tạo Hierarchy trong Power BI, các bạn hãy thử thực hiện theo các thao tác trên và phân tích trên dữ liệu của mình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *