30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng Bullet Chart trong Power BI

Bullet Chart là gì?

Bullet Chart là một biểu đồ trực quan có tính năng cung cấp thông tin chi tiết tuyệt vời, là một công cụ hiệu quả để đo lường hiệu suất KPI trong doanh nghiệp.

Cách sử dụng Bullet Chart

Để tìm hiểu về cách vận hành cũng như cách tạo biểu đồ Bullet chart, các bạn hãy cùng dataMAKER thực hiện tạo biểu đồ Bullet Chart trên dữ liệu thực tế nhé. dataMAKER có bảng dữ liệu bán hàng của các sản phẩm và các thước đo được đặt ra cho mỗi sản phẩm như hình bên dưới.

Để tạo biểu đồ bullet chart phân tích các sản phẩm các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Load bảng dữ liệu vào trong Power BI

Sau khi mở Power BI, các bạn chọn Get Data, sau đó chọn file dữ liệu mà các bạn cần load vào, ở đây file dữ liệu mà dataMAKER cần load vào là file Excel.

Bước 2: Sau khi tải xong dữ liệu như hình bên dưới

Bước 3: Thực hiện phân tích dữ liệu bán hàng trên biểu đồ Bullet chart.

Do biểu đồ Bullet chart không có sẵn trong tab visualizations, nên dataMAKER sẽ thực hiện import biểu đồ trên Marketplace. Các bạn chọn biểu tượng dấu ba chẩm ở visualazations-> chọn “Get more visuals

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản tài khoản Power BI

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công Power BI sẽ đưa các bạn đến với Visuals Maketplace như hình bên dưới

Các bạn tìm kiếm theo tên biểu đồ ở ô tìm kiếm, sau click chọn vào biều đồ mà các bạn muốn import, sau đó click chọn “Get it now”  để import biểu đồ

Sau khi import thành công biểu đồ sẽ xuất hiện trong visualization như hình bên dưới:

Bước 6: Thực hiện phân tích trên biểu đồ Bullet chart, các bạn kéo thả các trường thông tin theo nhu cầu cần phân tích


Sau đó các bạn Format lại colors theo ý của các bạn,

Hình bên dưới hiển thị biểu đồ Bullet Chart đã được tạo, trong đó màu xám thể hiện hiệu suất kém, màu xanh thể hiện hiệu suất tốt và màu đỏ thể hiện hiệu suất xuất sắc. Nhìn vào biểu đồ ta thấy sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm D chưa đạt mục tiêu đề ra.

Như vậy là, dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng biểu đồ Bullet Chart, cảm ơn các bạn đã quan tâm, chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *