30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

dataMAKER thực hiện dự án xây dựng hệ thống Power BI với OnPoint

Vừa qua, dataMAKER đã được chọn làm đơn vị triển khai hệ thống Power BI trên nền tảng eCommerce của OnPoint.

OnPoint là một trong những đơn vì hàng đầu về cung cấp giải pháp & dịch vụ eCommerce tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao giá trị nhận diện thương hiệu cho nhiều khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả khu vực SEA.

Những tiêu chí của eCommerce về hiệu suất báo cáo, tính chính xác & chất lượng dữ liệu là điều rất quan trọng khi phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ các sàn Lazada, Shopee, Tiki,.. là một thách thức khó khăn nhưng cũng đầy thú vị.

Xin cám ơn OnPoint đã lựa chọn dataMAKER làm đối tác xây dựng & phát triển hệ thống báo cáo trên nền tảng sản phẩm Microsoft Power BI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *