30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Cách đếm nhóm ký tự cách nhau bởi khoảng trắng?

Question:

Vừa rồi dataMAKER có nhận được một câu hỏi của một người bạn làm bên thống kê đào tạo về cách thức đếm nhóm ký tự cách nhau bởi khoảng trắng khá hay. Để cụ thể hơn, các bạn xem ví dụ sau:

Tùng Phạm –> trừ khoảng trắng ra, kết quả trả về phải là 2

Phạm Văn Duy –> trừ khoảng trắng ra, kết quả trả về phải là 3

Answer:

Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản và cách tiếp cận của dataMAKER là thực hiện những hàm DAX như: PATH(), LENGTH(),.. theo logic:

Result = [Đếm toàn bộ chuỗi] – [Đếm khoảng trắng]

Tuy nhiên, dataMAKER thấy rằng công việc này bạn phải thực hiện thường xuyên nên sẽ là tối ưu khi xử lý ngay từ Query. Cách thực hiện sẽ như sau:

Giả sử dataMAKER gọi bảng sau, cột chúng ta quan tâm là cột Name:

Thực hiện câu Query M Code sau & kết quả sẽ đúng như mong đợi:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *