30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 03/2022

Chào các bạn, chúng ta cùng điểm qua những tính năng mới được cập nhật trong bản tháng 3/2022 này.

PHẦN REPORTING

New Format Pane: thanh định dạng theo thiết kế mới đã được giới thiệu từ bản cập nhật tháng 11 năm ngoái, hiện tại đã dần được đưa vào chế độ hiển thị mặc định. Dự kiến tháng sẽ chính thức sử dụng ở bản cập nhật tháng 5 này và lúc đấy các bạn sẽ không thể quay trở lại thiết kế cũ. Do đó, chúng ta nên tập làm quen và sử dụng dần tính năng này.

Error bars: đây là một tính năng mới toanh của Power BI trong tháng này. Tính năng này được hiểu là thể hiện các điểm cận trên (Upper) và cận dưới (Lower) vào biểu đồ line để hình dung sự không chắc chắn trong dữ liệu của bạn. Tính không chắc chắn là một khía cạnh quan trọng đối với dữ liệu, đặc biệt là trong các ngành khoa học và các lĩnh vực khác, nơi giá trị hiển thị của một điểm cần được ngữ cảnh hóa theo phạm vi các giá trị có thể có của nó. Với tính năng mới này, bạn có thể chỉ định cận trên và cận dưới cho các giá trị trên biểu đồ đường và tùy chỉnh cách hiển thị sự không chắc chắn trên biểu đồ của bạn.

Mới nhìn qua, dataMAKER đã nhầm tưởng tính năng này với tính năng forecast nhưng khi đi vào thực tế mới thấy sự khác biệt trong cách thể hiện các giá trị cận biên để làm rõ sự không chắc chắn trong dữ liệu chứ không phải biên độ dự báo dựa trên quy luật thời gian và các phương thức hồi quy tuyến tính mà dataMAKER hay trình bày trong những chủ đề về forecast.

Chart, line chart Description automatically generated

Vì đây là tính năng mới nên chúng ta phải cho phép sử dụng bằng cách vào File -> Options -> Preview features -> chọn error bars. Tạo 1 line chart và đưa giá trị measure cũng như các giá trị cận trên, cận dưới vào.

Mặc định các khoảng này sẽ được biểu thị bằng một đường thẳng đứng với các chữ hoa ngang ở hai đầu.

Bạn cũng có thể thể tùy biến theo ý mình bằng những cách khác, như với các đường kẻ, vùng shade và các maker.

Rê chuột lên các điểm trên line chart sẽ xuất hiện các giá trị cần thiết như sau:

Dynamic format strings now supported for all chart elements: với cập nhật này thì chúng ta đã có thể tùy biến cách hiển thị giá trị là chuỗi “string” với những dấu phân cách để làm cho giá trị dễ đọc, dễ hiểu hơn trước đây. Cụ thể:

Trước đây:

Hiện tại, sau khi cài đặt phiên bản tháng 3 này:

Updates to the Azure Maps visual: Azure Map là một chart khá hay của Power BI, tuy nhiên các phiên bản trước muốn dùng được chart này thì chúng ta phải xác định đúng kinh độ – vĩ độ. Điều này gây ra khó khăn cho người dùng vì trong thực tế họ lưu giữ các vị trí, địa điểm theo 1 địa chỉ thôi hoặc Azure Map cũng đã cho thêm các trường thông tin nhiều lớp. VD: quốc gia, vùng miền, tỉnh thành,.. rồi từ đó chúng ta dùng tính năng Drill through để khai thác thông tin hiệu quả hơn.

Pie charts in Azure maps: tính năng này thì những map chart khác đã có từ lâu, cụ thể là thể hiện thị phần trên 1 Pie chart như sau:

Sensitivity labels update: nâng cấp mới cho phép chúng ta áp dụng sensitivitry label trên những file có dung lượng lớn hơn 2GB.

PHẦN DATA CONNECTIVITY & PREPARATION

Tháng này chúng ta có cũng kết nối mới sau:

– BitSight Securiry Ratings

– Bloomberg Enterprise Data and Analytics (Connector Update)

– Anaplan (Connector Update)

– FactSet Analytics (Connector Update)

– AssembleViews (Connector Update)

PHẦN SERVICE

Datasets hub improvements: phần này cải tiến lại các tab thể hiện thông tin rõ ràng hơn, cụ thể:

– Tab ALL: thể hiện tất cả các datasets và được sắp xếp theo thời gian

– Tab My datasets:thể hiện các datasets của chính bạn

– Tab Trusted in your org: chỉ thể hiện các datasets đáng tin cậy trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn theo thứ tự Certified trước, Promoted sau.

Power BI Goals enhancements:

– Custom statuses in Scorecards: cho phép tùy biến các tên hiển thị các trạng thái hoặc màu sắc theo ý bạn.

– Power BI Goals Teams notification: thông báo mới về Goal được cập nhật ngay trong ứng dụng Power BI trong Microsoft Teams giúp bạn cập nhật thông tin từ nhiều nguồn đa dạng hơn và tức thời hơn.

PHẦN VISUALIZATIONS:

Tháng này có thêm khá nhiều chart mới, cùng với đó là những nâng cấp mới:

Drill Down Donut PRO by ZoomCharts

graphomate matrix 2021.4

Strip Plot by Nova Silva

accoPLANNING by Accobat

Ngoài ra còn một số cập nhật khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *