30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách thêm cột mới từ data nguồn vào Power BI

Bài viết này hướng dẫn thêm cột mới từ data nguồn vào trong Power BI

Vấn đề:

Có 1 bảng data được load vào Power BI như sau:

Data nguồn của bảng này thêm 1 cột là Units. Để Power BI thêm được cột mới này thao tác như sau:
Vào Power Query Editor trong Power BI bằng thao tác Home > Transform data như ảnh sau:

Trong Power Query Editor, chọn Home > Refresh Preview như ảnh sau:

Sau thao tác trên cột Units xuất hiện theo đúng vị trí với data nguồn như ảnh sau:

Trong trường hợp thao tác trên vẫn không xuất hiện cột Units, các bạn cần kiểm tra xem các bước APPLIED STEP có đang chọn cột chỉ định (Choosen Columns) ở các step không, các bạn kiểm tra từ trên xuống dưới, xem có step tương tự như vùng khoanh đỏ như ảnh sau:

step nào tương tự ảnh trên các bạn vào thao tác: Home > Choose Columns hoặc nhấp đôi chuột trái ngay step đó. Xuất hiện bảng Choose Columns, chọn các cột cần dùng như ảnh sau:

Các bạn kiểm tra xem, các cột cần đã được chọn đủ. Lập lại bước này ở các step tiếp theo đến khi hoàn thành.

Cuồi cùng Close & Apply để cập nhật cho Power BI như ảnh sau:

Trên đây là cách xử lý khi thêm cột mới từ data nguồn vào trong Power BI, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *