30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[DAX] Cách tính giá trị từ 2 bảng không có mối liên kết

Thông thường việc tính giá trị từ 2 bảng khác nhau thì 2 bảng này cần tạo mối liên kết, trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách không dùng liên kết mà vẫn tính được giá trị cần thiết thông qua tình huống sau:


Ta có 1 Bảng thông tin Sell thể hiện số lượng sản phẩm đã bán theo tháng.

Và 1 Bảng DateTable thể hiện ngày từ: 01/01/2022 -> 01/06/2022

Yêu cầu hãy liệt kê sản phẩm theo tháng đang chọn như sau:

Chúng ta cùng xem lại các trường thông tin từ 2 bảng:

Thông thường đầu tiên các bạn sẽ nghĩ là liên kết hai cột Month của 2 bảng lại với nhau. Nhưng khi làm như vậy các bạn sẽ gặp thông báo liên kết kiểu “Many to Many” như hình sau.

DataMAKER khuyến nghị bạn không nên để kiểu liên kết này. Chúng ta sẽ có cách giải quyết mà không cần liên kết 2 bảng vẫn lọc được kết quả mình cần.

Để giải quyết vẫn đề trên các bạn dùng hàm SELECTEDVALUE().
Các bạn tạo 1 measure có cú pháp sau:


CALCULATE(SUM(Sell[Amount]),Sell[Month] = SELECTEDVALUE(DateTable[Month])).

Các bạn tạo 1 chart Table kéo các thông tin cần thiết và measure vừa tạo trên là hoàn thành yêu cầu trên. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở các bài viết về DAX tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *