30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Chuyển hoá thông tin người dạng chỉ 1 cột (P2 – Thao tác)

Bài viết này dataMaker hướng dẫn các bạn cách chuyển hoá thông tin người dạng chỉ 1 cột được nêu ra ở phần trước.

Sau khi nhập data nguồn vào Power Query chung ta sẽ thu được kết quả như ảnh sau:

Bước 1: Chuyển đổi thành List chia thông tin:

Tại Step cuối mới nhập, click phải chuột và chọn Insert Step After như ảnh sau:

Sau khi tạo 1 Step mới, nhập M-Code sau:

Table.Split(Sheet1_Sheet,5)

Vào khung đỏ , kết quả tạo thành 1 list chứa các Table đã được tách rời như ảnh sau:

Bước 2: Chuyển List bước 1 thành Table

Click phải chuột vào List và chọn To Table như ảnh sau:

Xuất hiện bảng chọn To Table, chọn như ảnh sau:

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 3: Tạo cột mới để xoay dòng thành cột trong Table con.

Tạo một cột mới bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Colmn, nhập và dùng M-Code:

Table.Transpose([Column1])

Như ảnh sau.

Thao tác trên được 1 cột mới như ảnh sau:

Tiếp theo, xoá cột thừa (Column1).

Bước 4: Mở rộng, đặt lại tên cột:

Nhập M-Code sau:

= Table.ExpandTableColumn(Tables, "Custom", {"Column1", "Column2", "Column3", "Column4"}, {"Name", "Address1", "Address2", "Phone"})

Vào khung đỏ, khung xanh là kết quả như ảnh sau:

Tới đây là chuyển hoá xong, chúc bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ nhỏ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu nguồn các bạn thường gặp, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *