30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Lấy các dòng trùng trong bảng data

Bài viết này hướng dẫn cách bạn lấy các dòng trùng trong cột nhanh và dễ thao tác.

Ví dụ: Có 1 bảng thông tin sau:

Yêu cầu: Giữ lại các SanPham bán được 2 sản phẩm trở lên.

Để thực hiện yêu cầu trên bạn làm các bước sau:

Bước 1: Chọn cột như ảnh sau:

Bước 2: Sử dụng Keep Duplicates

Bạn chọn Home > Keep Rows > Keep Duplicates như ảnh sau:

Sau thao tác trên, được kết quả sau:

Tới đây là hoàn thành yêu cầu của ví dụ.

Qua bài viết này bạn đã biết cách lấy các dòng trùng trong bảng dữ liệu một cách nhanh chóng.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *