30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tính tuổi hiện tại

Chào các bạn, ở bài viết này, dataAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách tính số tuổi cho trước so với thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Có 1 bảng nhân viên như ảnh sau:

Để thêm 1 cột tính tuổi hiện tại của các nhân viên, chúng ta cần thực hiện các bước sau: Add Column > Date > Age

Sau thao tác trên, bảng data sẽ xuất hiện 1 cột mới là Age:

Tuy nhiên, cột Age này đang tính tuổi ở dạng số ngày, bạn cần chuyển nó sang năm, để chuyển bạn click phải chuột ở Tiêu đề của Cột Age (1) và làm chọn các bước như ảnh sau: Click phải chuột vào Age > Transform > Total Years

Sau khi chuyển đổi từ Ngày sang Năm, bạn thu được kết quả như sau:

Tại đây, số năm nhưng vẫn chưa được làm tròn, để làm tròn số, bạn click phải chuột ở Age và tiếp tục thực hiện các bước như ảnh sau: Click phải chuột chọn Age > Transform (1) > Round (2) > Round Down (3)

Cuối cùng, bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Bạn có thể đổi tên cột Age thành tên bạn muốn là hoàn thành.

Qua bài viét này bạn đã có thể dễ dàng tạo cột tính tuổi với vài thao tác đơn giản.

Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *