30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách dùng thay thế VLOOKUP của Excel

Ai từng làm việc với excel đều biết đến hàm VLOOKUP và sự tiện dụng của nó. Bài viết này dataMAKER sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm tương tự VLOOKUP của Excel trong Power Query bằng M-language.

Ví dụ, có bảng thông tin nhân viên như sau:

Bạn muốn lấy thông tin từ trên bảng trên thêm vào bảng dưới, ví dụ thêm cột HoTen:

Gặp tính huống này bạn chắc chắn sử dụng VLOOKUP. Nhưng trong Power Query, bạn không thấy công cụ nào để thực hiện. Bây giờ bạn phải dùng Power Query M ( M-language ) để giải quyết tình huống trên.

Để giải quyết tình huống trên bạn làm như sau:

Hiện ra hộp thoại và bạn dùng M-language:

Table_NhanVien[Title]{List.PositionOf(Table_NhanVien[MSNV],[MSNV])}

và điền vào như ảnh sau:

Nhấn Ok được kết quả sau:

*Giải thích mã M-language:

Table_NhanVien[Title]{ List.PositionOf(Table_NhanVien[MSNV],[MSNV])}
Table_NhanVien[Title]{ … }

Lấy giá trị của cột Title trong bảng nhân viên tại vị trí dòng cần tìm.

List.PositionOf(Table_NhanVien[MSNV],[MSNV]) 

Trả về vị trí dòng của Nhân viên có MSNV trong Table_NhanVien theo dòng tương ứng MSNV của bảng dataMaker.
Cú pháp hàm :

List.PositionOf(<danh sách>,<giá trị>)

Cú pháp trên là cách dùng đơn giản, các bạn có tìm hiểu thêm tại trang
https://docs.microsoft.com/en-us/powerquery-m/list-positionof .

Ngoài ra, các bạn có thể thử lấy các thông tin các cột khác, chúc các bạn thành công.

Qua bài viết này bạn đã biết cách dùng thay thế VLOOKUP của Excel trong Power Query rồi. Nếu thấy có ích, hãy chia sẽ bài viết này.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sắp tới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *