30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách xử lý tên cột không đúng

Ở bài viết này, dataMAKER sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn lại đúng vị trí của tên cột khi bạn load sheet từ excel.

Ví dụ: Có sheet excel như sau:

Và sau khi bạn load lên Power Query:

Như bạn thấy dòng khoanh xanh mới đúng là tên cột.

Để giải quyết vấn đề trên bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xoá các dòng trước tiêu đề cột.

Để xoá 2 dòng đầu tiên bạn thao tác chọn: Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows như ảnh sau:

Sau thao tác trên xất hiện hộp thoại bạn gõ như ảnh sau:

Sau đó bạn nhấn OK được kết quả sau:

Bước 2: Đưa dòng 1 làm tiêu đề cột

Để đưa dòng 1 lên làm tiêu đề cột: Nhấn hình icon bảng (khoanh đỏ) > User First Row as Headers (1) như ảnh sau:

Sau thao tác trên bạn được kết quả:

Đến đây là hoàn thành, chúc các bạn thành công.

Trên đây là cách xử lý khi gặp phải vấn đề sai vị trí tên cột trong Power Query, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *