30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Nhóm và truy xuất thông tin phần tử lớn nhất trong nhóm

Chào các bạn, tiếp nối bài viết hướng dẫn Nhóm và truy xuất thông tin phần tử nhỏ nhất trong nhóm, ở bài viết này, dataMAKER sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách nhóm và truy xuất thông tin phần tử lớn nhất trong nhóm đó.

Ví dụ: Có 1 bảng thông tin như sau:

Yêu cầu của ví dụ này là cho biết Thành phố sản xuất và sản lượng của ThanhPho có giá trị sản xuất nhiều nhất theo từng Loai.

Để thực hiện yêu cầu trên, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Nhóm các dòng

Bạn chọn vào bảng và thực hiện: Transform > Group By như ảnh sau:

Tiếp theo bạn chọn và điền tên cột như ảnh dưới đây:

Sau đó bạn nhấn OK được kết quả như sau:

Bước 2: Tạo cột kết hợp với hàm Table.Max

Tiếp theo bạn tạo một cột bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Bạn điền thông tin vào hộp thoại như ảnh sau:

Sau đó bạn nhấn OK được kết quả như sau:

Bạn đã xuất được Thành phố có sản lượng sản xuất nhiều nhất của mỗi Loai. Tiếp theo, cần tìm ra sản lượng của những nơi này. Để tìm sản lượng, bạn cũng tạo cột giống như trên. Khi hộp thoại xuất hiện bạn nhập lệnh sau:

Sau khi nhấn OK, bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Cuối cùng bạn xoá cột Tam là hoàn thành.

*Giải thích hàm:

Table.Max([Tam],"SanLuong")

Hàm này trả về 1 Record có giá trị SanLuong lớn nhất trong bảng Tam.
Để truy vấn từng thuộc tính trong Record ta dùng:

<Record>[<Tên thuộc tính>]

Qua bài viết này bạn đã có thể nhóm và truy xuất phần tử lớn nhất trong nhóm đó. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *