30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hoàn tất khóa đào tạo “Analysing data & Dashboard Report with Power BI” cho TotalEnergies Việt Nam

Tiếp nối thành công từ các khóa đào tạo “Analysing data with Power BI” và “Data Analysis & Dashboard Report

Read more

dataMAKER hoàn tất dự án đào tạo phân tích dữ liệu và trình bày báo cáo bằng Power BI cho Mobifone MDS

Trung tâm Dịch vụ Số MobiFone (MDS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone với chức năng phát triển và kinh doanh các

Read more

Power Query – Cách tạo cột số thứ tự theo nhóm

Trong thực tế, có những lúc các bạn sẽ cần tạo thêm cột định danh cho chuỗi sản phẩm thay

Read more

Power Query – Cách tách giá trị theo tên trong cột chỉ định

Bài viết này hướng dẫn bạn tách giá trị theo tên trong cột chỉ định, cụ thể ta có bảng

Read more

[DAX] Cách tính giá trị từ 2 bảng không có mối liên kết

Thông thường việc tính giá trị từ 2 bảng khác nhau thì 2 bảng này cần tạo mối liên kết,

Read more

Power Query – Cách tạo cột giải thích rõ nguyên nhân báo lỗi

Bài viết này dataMAKER hướng dẫn tạo cột thông báo lỗi một cách rõ ràng và tường minh hơn. Sau

Read more

Power Query – Cách ghép nhiều cột thành 1 cột

Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghép nhiều cột thành 1 cột bằng công cụ Merge

Read more

Power Query – Cách chuyển đổi dữ liệu đang lưu theo dòng chia cách bởi khoảng trống thành cột tương ứng

Bài viết này dataMAKER hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu đang lưu theo dòng chia cách bởi

Read more

Power Query – Cách tạo Unpivot Other Columns không bị sai khi thêm, xoá cột ở data nguồn

Bài viết này cho biết lý do vì sao phải dùng Unpivot Other Columns động, trường hợp nào thì dùng.

Read more