[DAX] DATESINPERIOD với DATESBETWEEN có sự khác biệt gì???

Như các bạn đã biết, có rất nhiều hàm thời gian thông minh trong DAX, mỗi hàm đều có những

Read more

Cách tìm giá trị trong ‘cell’ cụ thể với DAX trong Power BI

Chào các bạn, như các bạn đã biết Power BI chỉ có khái niệm cột, dòng, bảng, list chứ không

Read more

Power BI: hướng dẫn sử dụng hàm TODAY () và hàm NOW ()

Chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm Today() và hàm Now() nhé. Hàm TODAY(): sử dụng

Read more