Ứng dụng Power BI mới cho Microsoft Teams trong bản cập nhật tháng 10 (Preview)

 Ứng dụng Power BI mới cho phép người dùng nhanh chóng khám phá, tìm kiếm và thảo luận dữ liệu

Read more

Bảo mật dữ liệu trên Power BI

Theo đà phát triển, Power BI được đánh giá là một trong những công cụ hỗ trợ làm báo cáo

Read more